Businessman reading and analysing report, London, UK,
Skatt og Økonomijanuar 19, 2023

Kan økte krav til etterlevelse av lover og regler være en mulighet?

Etter:Carl F. Kjeldsberg, Produktsjef Dokument

Mange føler seg tynget av økte krav til etterlevelse og dokumentasjon. Men økte krav kan gi både utfordringer og muligheter. Kompetanseutvikling, tilpassede verktøy og riktige samarbeidspartnere baner vei for fremgang.

For den som driver innen regnskaps- og revisjonsbransjen, kommer det nok ikke som noen overraskelse at mange undersøkelser viser at kravene til etterlevelse av lover og regler, både fra lovgivere og internt, oppleves å ha blitt mer omfattende.

Et vanlig problem som mange i regnskaps- og rådgivningsbransjen opplever, er at en stor del av tiden brukes på ensformige arbeidsoppgaver som først og fremst handler om å følge sjekklister og sikre etterlevelse av lover og regler.

Noen oppgir at det er en vanlig grunn til at man slutter i bransjen etter kort tid. Man vil i stedet bruke tiden sin på oppgaver som føles meningsfulle, og på det som skaper verdi for kundene. Hvordan kan man oppnå dette, samtidig som man etterlever krav og regler?

Større ansvar, mer kunnskap og økt autoritet

Selv om økte krav til etterlevelse ofte følges av økte krav til dokumentasjon, er ikke alt beksvart. Økte etterlevelseskrav kan faktisk innebære økt autoritet og legitimitet for yrket som helhet. Ytterligere kompleksitet og økte krav innebærer større ansvar og mer kunnskap hos dem som jobber i bransjen. De må være kyndige, beleste og kunne gi råd etter de rådende omstendighetene.

Som regnskapskonsulent eller revisor har du et ansvar for å være oppdatert og kunnskapsrik. Men også for å samarbeide med de riktige personene – det være seg kolleger, kunder eller leverandører. Alle ledd må selvsagt sikre regeletterlevelse. Men det blir også enklere når man samarbeider med kolleger og leverandører som ligger i forkant, og som tilbyr både kunnskap, fleksibilitet og langsiktighet.

Digitale verktøy kan gi mer tid til andre ting

Mange håper at digitalisering, automatisering og kunstig intelligens skal være løsningen på de evige sjekklistene som spiser opp så mye tid. Og det er ingen tvil om at de digitale verktøyene støtter, forenkler og effektiviserer mange arbeidsoppgaver.

Digitale signaturer, smartere innsamling av bilag, løsninger for kundekunnskap eller analyse for å ta databaserte beslutninger, er bare noen eksempler på verktøy som tilbyr ekstra verdi for kunder. Verktøy kan også støtte deg og byrået ditt i interne arbeidsprosesser og samarbeid.

Utover smidigheten som mange digitale løsninger tilbyr, så er den største gevinsten tiden som frigjøres, og som kan brukes på rådgivning og verdiskapende arbeid der det faktisk trengs en menneskelig touch.

 

Vil du lære mer?

 
Carl F. Kjeldsberg, Produktsjef Dokument
Advokat MNA – Wolters Kluwer Norge AS
Back To Top