forniture telematiche
Skatt og Økonomimai 25, 2023

Årsoppgjør versus årsregnskap. Hva er forskjellen?

Årsoppgjør og årsregnskap er to relaterte, men forskjellige begreper innenfor regnskap og økonomi.

Hva er årsoppgjør?

Årsoppgjør refererer til prosessen med å avslutte regnskapsåret for en virksomhet. Dette inkluderer en gjennomgang av alle transaksjoner og balansering av alle regnskapsposter for å bestemme virksomhetens økonomiske stilling ved slutten av året. Årsoppgjøret inkluderer også innhenting av dokumentasjon og gjennomføring av justeringer for å sikre nøyaktighet og overholdelse av regnskapsstandarder.

Hva er årsregnskap?

Årsregnskapet er et dokument som presenterer virksomhetens økonomiske resultater for regnskapsåret. Det inkluderer en resultatoppstilling som viser inntekter, kostnader og resultatet for året, samt en balanse som viser virksomhetens eiendeler, gjeld og egenkapital på slutten av året. Årsregnskapet er en viktig rapport som brukes av investorer, kreditorer, myndigheter og andre interessenter for å vurdere virksomhetens økonomiske ytelse og situasjon.

Hva er forskjellen?

Så mens årsoppgjør refererer til prosessen med å avslutte regnskapsåret, er årsregnskapet et resultat av denne prosessen, og gir en oversikt over virksomhetens økonomiske resultater og stilling på slutten av året.

Vil du lære mer?

Wolters Kluwer tilbyr et digitalt økosystem av skybaserte programmer for at du skal kunne hjelpe kundene dine på en enkel og effektiv måte.

 
Back To Top