Two Business woman discussing over a device
Skatt og Økonomiseptember 15, 2022

Hva slags krav må du stille til digital signering?

Å gå over fra analog til digital signering gjør signeringsprosessen enklere og sikrere. Men hva slags krav bør du stille til en digital signeringstjeneste? I dag jobber vi mer og mer digitalt. Derfor bør du, om du ikke allerede har gjort det, ta i bruk digital signering for å holde tritt med i utviklingen. 

Med digital signering er det enkelt å beholde oversikten og sikre at alle lovpålagte underskriftsprosesser blir overholdt i en intuitiv og sikker dokumentflyt. Ved hjelp av for eksempel BankID eller MinID er signaturstrømmen din i faste og tillitsskapende rammer. 

«Digital signering er en sentral del av kundenes digitale forvandling, og det understøtter reisen deres mot en digital, skybasert fremtid. I fremtiden ser vi den digitale signeringen som en integrert del av kundenes programvare», sier Steinar Holm, Lead Product Manager for Wolters Kluwer Norge. 

Men hva slags krav bør du stille når du skal velge en digital signeringstjeneste? Punktene nedenfor kan være relevante å vurdere. 


Lovgivning 

Løsningen for digital signering må følge EU-lovkrav og oppfylle alle forpliktelser for datainnsamling, overvåkning og registrering. Sørg for at den tjenesten du velger, overholder reglene som virksomheten din er underlagt, og at den sikrer konstant overensstemmelse med den nyeste lovgivningen på området. 


Sikkerhet 

I en digital verden er sikkerhet helt avgjørende. Sørg for at leverandøren din prioriterer høye sikkerhetsstandarder som oppfyller sikkerhetskravene og forventningene dine. Tjenesten du velger bør være underlagt strenge regler og kontrolleres regelmessig av spesialister.   


Personvern 

Leverandøren din må beskytte dataene dine på god nok måte, slik at du ikke trenger å uroe deg. Tjenesten må behandle kundenes personopplysninger i henhold til EUs personvernlovgivning og sikre full GDPR-overensstemmelse. Du kan for eksempel spørre hvordan leverandøren krypterer dataene til kundene dine, for å få dypere innsikt i datasikkerheten. 

Hvis du vil vite mer

Back To Top