woman with brown glasses staring at code screen with the reflection hitting her glasses, Q3 2021, TAA NA US - Preparer
Skatt og Økonomioktober 12, 2022

Derfor er kunnskap nøkkelen til fremtiden 

Med kompetanseutvikling, spisskompetanse og digitale verktøy er vi godt rustet for fremtiden.Vi lever i en tid der alt som kan kopieres, kommer til å bli kopiert. I en slik virkelighet blir det som ikke kan kopieres, mer verdifullt. Kunnskap er et godt eksempel på det. I denne artikkelen forteller vi hvorfor regnskapsbyråer og økonomiavdelinger bør satse på kompetanseutvikling for medarbeiderne.
 

Automatisering gjør at enklere oppgaver forsvinner

En av de store konsekvensene av digitaliseringen er den økte graden av automatisering i samfunnet. Det innebærer at mange enklere arbeidsoppgaver kommer til å bli automatisert. Det er ikke bare industrijobber som påvirkes, der roboter tar over mange av arbeidsoppgavene. Også kontorfunksjonærjobber i sektorer med store administrative innslag påvirkes. Her er det ikke roboter, men smarte programmer og algoritmer som tar over. Økonomisk administrasjon er et tydelig eksempel på et område som kommer til å bli påvirket av dette.  

Dette er selvsagt en utfordring. Men det kan også ses på som en mulighet. For det er når etterspørselen etter enklere tjenester blir lavere, at kunnskap kommer inn i bildet. Ved å satse på mer kunnskapsintensive tjenester styrker tjenesteleverandøren i stedet posisjonen sin. Et regnskapsbyrå som går fra å være administrativ leverandør til strategisk rådgiver, er et godt eksempel. Med økt kunnskap kan byrået også tilby rådgivning innen flere områder enn før. Et bærekraftsregnskap kan for eksempel være et slikt område.
 

Informasjon finnes overalt – men hvordan skal den brukes?  

I dag finnes det uendelige mengder av informasjon tilgjengelig for oss. Et søk på nettet kan resultere i millioner av treff på Google. Digitale programmer og systemer gjør at det også finnes store mengder data tilgjengelig.  

Men som vi alle vet, er ikke kvantitet det samme som kvalitet. Mer av noe betyr ikke automatisk at det blir bedre. Tvert imot blir den største utfordringen å sile ut riktig og relevant informasjon – og til det kreves det kunnskap. Det kan dreie seg om alt fra å tolke skatteregler til å vite hvordan man kan bruke økonomiske data til å ta beslutninger.  

Det åpner opp store muligheter for dem som har kunnskapen til å gjøre dette. Det kan være både å gi råd til kunder i en rolle som konsulent eller å hjelpe kolleger i en rolle som spesialist i en bedrift. Kunnskapen deres har nok aldri vært mer verdifull enn den er i dag.
 

Medarbeidere som føler at de utvikler seg, er mer fornøyde

Kunnskap gjør ikke bare medarbeiderne dine mer effektive og produktive. Det er også en fremgangsfaktor som gjør dem mer fornøyde med deg som arbeidsgiver. Kompetanseutvikling er viktig for at en medarbeider skal kunne utvikle seg i rollen og føle at han eller hun blir gitt de beste mulige forutsetningene for å gjøre jobben sin på en effektiv måte.  

Bedrifter som jobber aktivt med kompetanseutvikling, har større sjanse for å beholde medarbeiderne sine, ettersom de ikke i samme grad trenger å søke seg videre i karrieren for å utvikle seg. Og når medarbeidere til slutt søker seg videre, kommer nye kolleger og ledere til å bli imponerte av kunnskapene og ferdighetene deres. Dette bidrar til å styrke den forrige arbeidsgiverens varemerke i bransjen.  

Vil du lære mer?   

Back To Top