Business intelligence BI
Skatt og Økonomioktober 12, 2022

Hvorfor er BI-rapportering viktig for din virksomhet?

Hva er Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) er et samlebegrep for hvordan rådata kan bearbeides og brukes for å styrke beslutningsprosesser og forretningsforståelse. Rapportering er en grunnleggende del av business intelligence og handler om å visualisere rådata i form av tabeller, grafer og diagrammer.

Slike visualiseringer i rapporteringssammenheng hvor man har grafisk fremstilling av data, har som formål å presentere informasjon på en måte som er fordøyelig for sluttbrukerne. God business intelligence er når brukere av data får presentert den informasjonen de ønsker i det formatet som passer dem.

Slik fungerer BI-rapportering

BI-rapporteringsverktøy henter og leser fra bedriftens økonomiske data. Rapporteringsverktøyet er i stand til å identifisere nøkkeltall og anvende dimensjoner som dato og kundeinformasjon for å lage analyser. Brukere kan velge dimensjoner og målinger ved bruk av verktøyenes funksjonalitet og lage ønskede rapporter.

Din bedrift kan lage grafer, tabeller, histogrammer og kakediagrammer, i tillegg til å sette opp prognosemodeller med dataene du har valgt. I flere BI-rapporteringsverktøy kan du også lage dashbord som oppdateres jevnlig i satte tidsintervaller, eller velge at de oppdateres i sanntid. Det er en rekke muligheter og alternativer innen BI-rapportering, og velger du finsit tilbys ulike former for opplæring i hvordan din bedrift kan optimalisere sin BI-rapportering.

Målet med BI-rapportering

Hovedmålet med BI-rapportering er å gi datainnsikt for å støtte beslutningsprosesser. Alle selskapers beslutningstakere kan utarbeide egne tilpassede og organiserte rapporter i foretrukne formater.

Et godt BI-rapporteringsverktøy vil gjøre det enklere å vurdere rapporter, forstå dataene som ligger bak, trekke konklusjoner og ta informerte beslutninger.

Et annet mål med BI-rapportering er å eliminere datasiloer og skape én datakilde. Når man jobber med de samme datasettene og bruker den samme plattformen for analyse, er det ikke lenger flere versjoner av bedriftens økonomiske stilling. Med god dataanalyse blir det enklere å være nøyaktig, det tar mindre tid, og beslutningstakere er i stand til å analysere dataene sine på ett sted. Disse målene er det vanskelig å oppnå uten et godt BI-rapporteringsverktøy.

Hvorfor du trenger BI-rapporteringsverktøy

Bedrifter har i dag tilgang til en enorm mengde data og volumet øker i takt med digitaliseringen av prosesser og arbeidsmetoder. Uansett hvilken del av forretningsvirksomheten det er snakk om, så har man i dag tilgang til rådata som kan hjelpe med planlegging, dybdeinnsikt, beslutninger og å svare på spørsmål. Å lete fram spesifikke data som trengs i disse prosessene kan være en tidkrevende oppgave å gjøre manuelt.

Med riktig BI-verktøy kan ikke-tekniske brukere lage egne rapporter. Man får muligheten til å dele rapportene videre med andre, og hjelpe flere med å ta bedre beslutninger. BI-rapporter hjelper også virksomheter med å se et større bilde ved å samle data fra flere avdelinger, og å la brukerne samhandle med disse dataene. Alt dette kan gjøres på kortere tid fordi rapporteringsverktøyer for større datasett er designet for å kutte ned på tidsbruken på dataanalyse for rapportering.

Gi ditt regnskapsbyrå et konkurransefortrinn

Alle regnskapsbyråer ønsker å jobbe mer med rådgivning. For å oppnå dette er det en forutsetning at tid frigjøres ved hjelp av automatisering og digitalisering. Med Finsit kan du med få tastetrykk lage skreddersydde rapporter som løser behovene til kundene dine og sparer deg for tid.

Back To Top