Call center employees answering questions
Skatt og Økonomioktober 11, 2022

5 tips for mer effektiv regnskapsføring

Bedriftseiere har ulike krav til hvor raskt de ønsker å ha regnskapet klart. Noen bedrifter er et av flere selskaper i et større konsern, og dette gjør at de har større tidspress på seg. Andre har ikke det samme tidspresset, men vil ha regnskapet ferdig raskt og effektivt for å kunne avslutte fjoråret og i stedet fokusere på virksomheten. Her er fem tips om hvordan du får regnskapet ferdig på en mer effektiv måte!

1. Sett opp en tidsplan for regnskapet

Lag en tidsplan for når regnskapet skal være ferdig. Deretter deler du opp det som skal gjøres, i mindre deler. Det gjør det lettere å overholde planen. Det er også viktig at de som skal attestere leverandørfakturaer, opprette kundefakturaer og så videre, får kjennskap til og er klar over tidsplanen. Sørg for å begynne i god tid og innhent papirer og dokumenter du vet du kommer til å trenge. På den måten skaper du bedre flyt mellom ulike regnskap.

2. Avstem regnskapet hver måned

Ved å gjøre løpende månedlige avstemminger har du rutinene på plass, og mange deler er allerede avstemt når du kommer til årsoppgjøret. Med dokumenterte avstemminger hver måned har du forhåpentligvis klart å fange opp feil og uklarheter – og dermed også ordnet opp i disse – i løpet av året, noe som reduserer jobben ved årsoppgjøret.

3. Velg et enkelt system

Det å kunne ta seg av regnskapet i et system som fungerer bra, gjør det lettere å overholde tidsplanen, men det blir også mye morsommere å jobbe med regnskapet når du kan ta i bruk smarte funksjoner. Det er en fordel om du også gjør de månedlige avstemmingene dine i samme system, ettersom mye informasjon da følger med fra avstemmingene til regnskapet. Capego Årsoppgjør er både fint å se på og effektivt. Dessuten har du mulighet til å dele arbeidet med kunden.

4. Korriger uklarheter løpende

Vet du at du har uklarheter i regnskapet, sørg for å ta deg av dem etter hvert som de dukker opp! Lar du dem ligge til du skal til på årsoppgjøret, kommer det til å ta mye lenger tid å opprette det.

5. Dokumenter på en god måte

Når du i løpet av året støter på dokumenter som du vet du kommer til å trenge til regnskapet, bør du legge disse på riktig plass med en gang. Oppbevar dem med fordel digitalt, slik at du enkelt finner dem igjen senere. På den måten har du mye dokumentasjon klart når året går mot slutten og det er på tide å starte på årsoppgjøret. Et regnskap som er enkelt å opprette, er som oftest morsommere å opprette.

Gjør det lett å gøre rett

Capego Årsoppgjør forenkler og effektiviserer ditt arbeit med årsoppgjør, skattemeldinger, kvalitetsikring avstemning og analyser.
Les mer & prøv gratis

Back To Top