Projekt azonosító: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00306

Támogatás mértéke: 61,13%

Projekt címe: Okos Révkalauz HUB

Szerződött támogatás összege: 645 963 377 Ft

Wolters Kluwer Hungary Kft. szerződött támogatás összege: 426 346 427

Projekt kezdési dátum

2021.10.01.

Projekt zárási dátum

2024.09.30.

Konzorcium vezető: Wolters Kluwer Hungary Kft.

Konzorcium tagjai: Pécsi Tudományegyetem

Szöveges ismertető:

A projekt célja a munkáltatók és a munkavállalók számára egyaránt hasznosítható foglalkoztatási, munkajogi és versenyjogi “okos” iratok, valamint olyan innovatív mechanizmusok kifejlesztése, amelyek a foglalkoztatással és versenyjoggal összefüggő jogkérdések megoldását, a munkahelyi adatvédelem és versenyjogi megfelelés megvalósulását elősegítik.

 

A vállalati környezetben könnyen és hatékonyan alkalmazható automatizált szerződéskötési folyamat, iratminták, munkajogi Compliance audit, belső szabályzattár megvalósítása és az ezekhez kapcsolódó képzések, e-learning kidolgozása a munkáltatók számára. A foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok monitoringja, illetve a jogszabályi környezet változásaihoz kapcsolódó workflow modellezése, az ezekre a változásokra választ adó szakértői megoldások, képzések kidolgozása. Ami a versenyjogi megfelelést illeti, az arra kidolgozott program a megfelelési vizsgálat kritériumrendszerén, bejelentések kezelésére vonatkozó belső eljárásrenden túl olyan irányelveket, belső szabályzatokat és képzéseket tartalmaz, melyek lehetővé teszik a versenyjogi megfelelést. A program emellett a kockázatértékelésre is tartalmaz iratmintát, mely lehetővé teszi a képzések szakirányú – cég igényire kidolgozott – fejlesztését. A fentieken túl a program kulcsszó-kereső funkciója élővé teszi a versenyjogi megfelelési programot, a belső jogtanácsosok figyelmét ugyanis a Gazdasági Versenyhivatal releváns döntésének vonatkozó bekezdésére irányítja. Az automatikusan generált e-mail válaszok ugyanakkor az esetleges versenyjogi jogsértések megelőzését szolgálják.

 

A projekt célja továbbá, hogy elsősorban kis- és közepes méretű települési önkormányzatok, illetve vállalatok részére olyan online (saját) adatbázis szoftver/szakértői megoldás kerüljön kifejlesztésre, amelynek célja rendeletek, szabályzatok elemzése, iratminták, magyarázatok és szakértői megoldások kidolgozása. Helyi önkormányzatok, illetve vállalatok működését elősegítő tudástermelés, tudásáramlás, tudásfelhasználás a közigazgatási jogszabályok, illetve Versenytanácsi határozatok folyamatos monitoringján, illetve a változásokhoz.

 

Projekt forrás: hazai

Támogató alap: NKFIA 

Back To Top