JogCompliance30 június, 2020

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről

A Parlament a 2020. június 16-ai ülésnapján fogadta el a veszélyhelyzet megszűnését követően alkalmazandó – így különösen egyes, veszélyhelyzet idején hozott rendkívüli intézkedésekkel összefüggő átmeneti – szabályokat, így különösen a fizetési moratórium szabályait, a szakképzési, felnőttképzési átmeneti szabályokat, a bérleti szerződésekre vonatkozó átmeneti szabályokat, az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítéseket, az egyes ágazatokat megillető adó- és járulékkedvezmények átmeneti szabályait, a turisztikai ágazattal összefüggő adókönnyítéseket, a foglalkoztatás elősegítésének átmeneti szabályait, a beszámolási kötelezettség és az adóigazgatás átmeneti szabályait, a munkajogi, büntetőjogi átmeneti szabályokat.
A jogszabály IV Fejezet tartalmazza a hatósági engedélyezés közös szabályait, annak keretében pedig az ún. ellenőrzött bejelentésre (engedélyköteles tevékenységek esetében az engedély beszerzése helyetti bejelentésre) vonatkozó előírásokat.
A közel százoldalas törvénycsomag főszabályként a veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.

Joganyag: 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről
Módosította:
Megjelent: MK 2020/144. (VI. 17.)
Hatályos: 2020. 06. 18. (veszélyhelyzet megszűnésekor), 2021. 01. 01., 2021. 05. 26., 2021. 07. 01., 2022. 01. 01., 2026. 01. 01.
Megjegyzés: új jogszabály
Back To Top