ComplianceJog25 május, 2020

Veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettség, ellenőrzött bejelentés

A Kormány az alábbiakban hivatkozott rendeletben állapította meg a veszélyhelyzet ideje alatti engedélyezési eljárások általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénytől (a továbbiakban: Ákr.) eltérő szabályait.
Külön kiemelendő, hogy a rendelet értelmében, annak alkalmazásában – az engedély megnevezéssel bíró határozaton túlmenően – engedély valamennyi olyan – hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló – határozat, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja. A jogszabály ugyanakkor tételesen felsorolja a hatálya alól kivett ügyeket, rögzíti továbbá, hogy a hatálya alá eső ügyekben ellenben nem folytatható le Ákr. szerinti eljárás.
A rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban, ahol az adott tevékenység engedélyezés helyett bejelentés alapján folytatható, az ügyfél kérheti, hogy az engedélykérelme bejelentésnek minősüljön.

Joganyag: 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről
Módosította: –
Megjelent: MK 2020/104. (V. 8.)
Hatályos: 2020. 05. 18., 2020. 06. 01.
Megjegyzés: új jogszabály

Kapcsolódó témák keresése
Back To Top