Jog03 április, 2020

Megjelent a Polgári jog folyóirat 2020/1-2. száma

A tartalomból

  • Fenyőházi András – Rajkai Bence: Elméleti megfontolások a joggyakorlat és a jogalkotás számára a kivitelezési szerződést biztosító bankgaranciával kapcsolatban
  • Csehi Zoltán: A nemzetközi választottbíráskodás elméleti kérdései – a fórum tagadása

Döntvények

  • PJD2020. 1.: Címkék: személyiségi jog, adatvédelmi jog, információs önrendelkezési jog, magántitokhoz való jog, személyes adat, adatkezelés, nyilvánosságra hozatal, Alkalmazott jogszabályhelyek: Ptk. 2:46. §, 2:51. §, 2:52. §; Info tv. 3. § 2. pont, 5. §, 6. §

  • PJD2020. 2.: Címkék: alapítvány, alapító okirat módosítása, határozat hatályon kívül helyezése, kuratóriumi tag, visszahívás, határozott idő, határozatlan idő, Alkalmazott jogszabályhelyek: Ptk. 3:391. § (1) bek. c) pont, 3:398. §; Cnytv. 46/A. §

  • PJD2020. 3.; Címkék: létesítő okirat, diszpozitivitás, kisebbség érdekei, határozatképesség, Alkalmazott jogszabályhelyek: Ptk. 3:4. § (2)-(3) bek., 3:18. § (1) bek., 3:164. § (2) bek., 3:191. § (1) bek.

  • PJD2020. 4.: Címkék: jóhírnév, becsület, társasház, személyiségvédelem, közügy, közéleti szereplő, vélemény, Alkalmazott jogszabályhelyek: Ptk. 2:44. §, 2:45. §

  • PJD2020. 5.: Címkék: általános szerződési feltétel, egyedileg megtárgyalták, tisztességtelen, fogyasztó, megbízási díj, kötbér, ingatlanközvetítés, Alkalmazott jogszabályhelyek: Ptk. 6:77. §, 6:102. §, 6:186. §

  • PJD2020. 6.: Címkék: vezető tisztségviselő, felelősségáttörés, wrongful trading, bizonyítási teher, Alkalmazott jogszabályhelyek: Ptk. 3:115. §; Csődtv. 31. § (1) bek., 33/A. §
A Wolters Kluwer vállalatról
A Wolters Kluwer (WKL) világszinten vezető szerepet tölt be az egészségügy, az adózás és pénzügy, a közigazgatás, a kockázatkezelés, valamint a jogi megfelelőségi és -szabályozási szektorban dolgozók számára nyújtott szakmai információk, szoftvermegoldások és szolgáltatások terén. Nap mint nap segítünk ügyfeleinknek a legfontosabb szakmai döntéseik meghozatalában azáltal, hogy olyan szakértői megoldásokat kínálunk számukra, melyek ötvözik a professzionális szakmai ismereteket a specifikus technológiával és szolgáltatásokkal.
Kapcsolódó témák keresése
Kapcsolatok
Balázs Cseh
Balázs Cseh

Customer Experience Director

 
Legal & Regulatory
Back To Top