Jog01 április, 2020

Jogszabályfigyelő: Törvénymódosítás az emberkereskedelem áldozatainak a védelme érdekében

A gyermekvédelmi törvény, a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló törvény, a szabálysértési törvény és a büntető törvénykönyv módosítását is tartalmazza az az alábbiakban hivatkozott törvényjavaslat, amelynek alapvető célja a fiatalkorúak szexuális kizsákmányolással szembeni védelme.

Egyértelműen kimondja, hogy a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek szexuális szolgáltatás nyújtására nem ajánlkozhatnak fel, ugyanakkor rögzíti azt is, hogy ezek a kiskorúak nem bűnelkövetők, hanem alapvetően a prostitúció áldozatai, így a fenti tilalom megszegése esetére a javaslat nem ír elő szabálysértési felelősségre vonást – derül ki a törvénycsomaghoz fűzött általános indokolásból. Büntethetőséget kizáró oknak tekinti tehát, ha a szexuális szolgáltatás nyújtására felajánlkozó személy az elkövetéskor a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

Ezen felül új előírások szerepelnek a javaslatban az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermekre nézve is (speciális ellátási szükséglet szabályozása, gondozási hely megjelölése), kiemelendő továbbá, hogy a jövőben egy „új jogintézmény, az általános védelmi intézkedés kerül bevezetésre, amelynek keretében a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmát megszegő tizennyolc év alatti, családjában nevelkedő személyt a rendőrség a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján az ideiglenes hatályú elhelyezés szabályai szerint speciális gyermekotthonban helyezi el.”

A fentiekben jelzett módosítások a tervek szerint 2020. július elsején lépnek hatályba.

A T/9280. számú törvényjavaslat szövege itt érhető el >>

Joganyag: T/9280. számú törvényjavaslat az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
Módosította:
Megjelent: parlament.hu
Hatályos:
Megjegyzés: több törvény módosítását tartalmazó javaslatcsomag
Back To Top