JogComplianceCorporate30 június, 2020

Jogszabályfigyelő: Stratégiai társaságokat érintő külföldi befektetések

Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet szerint stratégia társaságnak minősülő kft.-k és rt.-k esetében a belgazdaságért felelős miniszterhez tett bejelentés és annak tudomásulvétele szükséges bizonyos jogügyletek (tulajdoni részesedés átruházása, tőkeemelés, átalakulás, egyesülés, szétválás, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása, társasági részesedésen történő haszonélvezet alapítása) esetén, feltéve, hogy a jogügylet folytán a tulajdonszerzés, jogszerzés következtében a rendeletben meghatározott mértékű részesedésszerzésre kerül sor.
A semmisség jogkövetkezményét fűzi a jogszabály a bejelentési szabályokba, illetve a miniszteri tiltásba ütköző szerződésekhez, egyoldalú nyilatkozatokhoz, társasági jogi határozatokhoz.
A rendelet szabályai a hatálybalépését követő jogügyletek esetén alkalmazandók azzal, hogy kivételt képeznek végrehajtási és felszámolási eljárásban történő tulajdonjog-átruházások, illetve a részvények tulajdonjogának óvadék érvényesítése következtében történő megszerzése.

Joganyag: 227/2020. (V. 25.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedésekről
Módosította: –
Megjelent: MK 2020/120. (V. 25.)
Hatályos: 2020. 05. 26., 2020. 06. 09.
Megjegyzés: új jogszabály

Kapcsolódó témák keresése
Back To Top