Jog22 július, 2020

Jogszabályfigyelő: Gyorsított per bűncselekményből eredő kár megtérítése, sérelemdíj iránt

Úgynevezett gyorsított polgári perben érvényesítheti az igényét a jogosult a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt abban az esetben, ha a bűncselekmény elkövetését a büntetőbíróság jogerősen megállapította, és nem került sor polgári jogi igény megítélésére, továbbá polgári per megindítására. A Parlament a 2020. július 3-ai ülésnapján fogadta el az erről szóló törvényt, amelynek értelmében a gyorsított perre a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseit a törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az igény fizetési meghagyás útján nem érvényesíthető. A gyorsított per törvényszéki hatáskörbe tartozik, ahol kivételesen (első fokon) nem kötelező a jogi képviselet. Amennyiben az eljárás más jogszabály, uniós jogforrás előírása folytán nem esik a tárgyi költségmentes perek körébe, úgy a felet költségfeljegyzési jog illeti meg.

A gyorsított perben a bíróság soron kívül jár el, ezen előírás mellett azonban számos egyéb eljárásjogi rendelkezés (rövidebb határidők, főszabályként tárgyaláson kívüli elbírálás stb.), is biztosítja az eljárás minél rövidebb idő alatt történő lefolytatását.

Az új törvény előírásai a hatálybalépést követően indult ügyekben alkalmazhatók.

Joganyag: 2020. évi LXX. törvény a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről
Módosította:
Megjelent: MK 2020/163. (VII. 8.)
Hatályos: 2020. 07. 09.
Megjegyzés: új jogszabály
Kapcsolódó témák keresése
Back To Top