Jog29 április, 2020

Jogszabályfigyelő: Felhatalmazási törvény

A koronavírus-járvány elleni védekezés miatt elrendelt veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapít meg a felhatalmazási törvény néven a köztudatba került, az alábbiakban hivatkozott jogszabály. Ezeket a sajátos szabályokat foglaljuk össze a következőkben (a teljesség igénye nélkül):

– A veszélyhelyzetben az élet-, az egészség-, a személyi-, a vagyon- és jogbiztonság, valamint a nemzetgazdaság stabilitása érdekében a Kormány rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, a törvényi rendelkezésektől eltérhet, egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

– A rendeletalkotási jogkörét a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, a járvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja a Kormány.

– A törvény felhatalmazás ad a Kormány részére az Alaptörvény 53. cikk (1)–(2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályának a veszélyhelyzet megszűnéséig történő meghosszabbítására, azzal, hogy e felhatalmazás a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően visszavonható.

– A kormányzati intézkedésekről rendszeresen, főszabályként az Országgyűlés ülésén adnak tájékoztatást.

– Előírja a törvény az Alkotmánybíróság folyamatos működését, és rendelkezik annak módjáról.

– A veszélyhelyzet megszűnéséig időközi választás nem tartható, országos és helyi népszavazás nem kezdeményezhető.

– A törvény hatályvesztéséről a veszélyhelyzet megszűnésével az Országgyűlés dönt.

– A törvény Járványügyi védekezés akadályozása címmel egy új bűncselekménnyel egészítette ki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényt, ezzel egyidejűleg módosította a Rémhírterjesztés bűncselekménye szabályait is.

Joganyag: 2020. évi XII. törvény a koronavírus elleni védekezésről
Módosította:
Megjelent: MK 2020/58. (III. 30.)
Hatályos: 2020. 03. 31.
Megjegyzés: új jogszabály
Back To Top