Jog30 június, 2020

Jogszabályfigyelő: Egyhangú döntéshozatal a beszámoló elfogadásáig

Ha a számviteli beszámoló készítésére kötelezett jogi személy létesítő okirata a beszámoló elfogadásához legalább háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozatot ír elő, és a döntéshozó szerv a beszámoló elfogadásában nem akadályozott, akkor az előző (2019-es) üzleti évre vonatkozó beszámolóról szóló döntés meghozataláig a jogi személy kizárólag valamennyi tag egyhangú határozatával hozhat bármely más ügyben határozatot. A fenti szabályba ütköző határozat érvénytelennek minősül, és annak alapján nem kerülhet sor semmilyen adatváltozást nyilvántartásba történő bejegyzésére sem.

Joganyag: 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről
Módosította: 231/2020. (V. 25.) Korm. rendelet
Megjelent: MK 2020/120. (V. 25.)
Hatályos: 2020. 05. 25.
Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás
Kapcsolódó témák keresése
Back To Top