Jog30 június, 2020

Jogszabályfigyelő: A kötelező jótállás szabályainak a módosulása

A kötelező jótállás egységes egyéves időtartama az alábbiak szerint változik a jövő év elejétől: 10 000-100 000 forintos eladási ár esetén egy év, 100 001-250 000 forintos eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett pedig három év lesz a jótállási idő. A jelzett határidők mindegyike jogvesztő jellegű, azzal azonban, hogy amennyiben a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyeztetik üzembe, úgy a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának a napja lesz, továbbá hibás termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javítási idővel („átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.”)
Változnak a jótállási jegy szabályai is, és bevezetik az elektronikus jótállási jegyet is (elektronikusan megküldött vagy a fogyasztó által letölthető formában). Ezen felül a módosítás rögzíti, hogy jótállási jogok a „jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.”
Végezetül változnak a kicserélés/vételár-visszatérítés szabályai (első javítás során nem javítható termék esetén 8 napon belüli csere, negyedik meghibásodásnál kérelemre történő kötelező csere/vételár-visszatérítés, 30 napos javítási határidő eredménytelensége esetén a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában 8 napon belüli kötelező csere/vételár-visszatérítés), és bővül a jótállás alá tartozó áruk köre is (pl. nyílászárók, árnyékolástechnikai eszközök, garázskapuk, zuhanykabin, napkollektor, riasztók).

Joganyag: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
Módosította: 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet
Megjelent: MK 2020/140. (VI. 12.)
Hatályos: 2020. 06. 13., 2020. 01. 01.
Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

Back To Top