CorporateJog11 április, 2013

Interjú Tóth Gáborral, a Wolters Kluwer Kft. ügyvezetőjével – Az új Jogtártól az új cégnévig

Jelentős digitális változás előtt áll a húsz éve sikeres Jogtár, megújultak a szakfolyóiratok portáljai, a kiadó szakkönyvei a magyar e-könyv-piac élmezőnyében állnak – minderről és további fejlesztésekről beszélgettünk Tóth Gáborral, a Wolters Kluwer Kft. ügyvezetőjével, aki szólt arról is, miért váltott nevet 2013. október elsejével a CompLex Kiadó.

A CompLex Kiadó partnerei, szerzői és munkatársai a Történeti Múzeumban ünnepelték szeptember végén a cég legsi­keresebb termékének, a Jogtárnak a huszadik születésnapját. Mit jelent a vállalat életében a Jogtár?

A Jogtár a legfontosabb termékünk és szolgáltatásunk. A kiadó nem lenne az, ami ma, ha húsz évvel ezelőtt nem indul el a Jogtár, amely megelőzte korát 1993-ban. Egy olyan világban, amelyben még mindent nyomtatott formában olvastak az emberek: köny­veket, folyóiratokat, cserelapos kiadványokat. A Jogtár már akkor elektronikus termékként, elektronikus adatbázisként jelent meg, és egy olyan szolgáltatást nyújtott, egy olyan piacot alakított ki, amely azt megelőzően Magyarországon abszolút nem létezett, de még a világ legtöbb országában is éppen kialakulóban volt. E termék sikere ­biztosította azt, hogy a kiadó sikeres legyen, és olyan nagyra tudjon nőni, mint amekkorára nőtt. Emellett később nagyon jól tudta ellensúlyozni azt a példányszám-csökkenést, amelyet megtapasztaltunk a nyomtatott ­piacon, a könyv, a szaklapok kiadásában. Ez a terméktípus még az internet kihívását is jól tudta állni. Jelenleg a Jogtárnak közel tizenkétezer előfizetője van, és ez a termékünk a kiadó bevételének több mint a felét hozza.

Független szakemberek véleménye szerint is a CD-Jogtár húsz évvel ezelőtti meg­jelenése forradalmi változást hozott Magyarországon a jogi információk publiká­ciójában: a joggal foglalkozó szakemberek és érdeklődők a korábbinál jobb minőségben, kényelmesebben, bőségesebb információhoz juthattak. A digitális világ fantasztikus átalakuláson ment át az elmúlt két évtizedben, amely bizonyára a Jogtár fejlesztőit is sarkallta. Hogyan fejlődött a Jogtár, és miből áll ma a termékcsalád?

A Jogtár és fejlesztésének, fejlődésének történetét két részre bontanám: tartalmira és technikaira. Tartalmában fokozatosan nőtt az anyagok mennyisége. Elindultunk a jogszabályokkal, majd jöttek a bírósági hatá­rozatok. Az évek előre haladtával nemcsak az elsődleges tartalmak köre bővült, de a szolgáltatás részévé váltak a további szerkesztett szakmai anyagok: például magya­rázatok, kommentárok, iratmintavarázsló, a kérdés–válasz és munkafolyamatokat támogató szolgáltatások. Fontos állomás volt 2004-ben, Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásakor, hogy már az EU-joganyagokat is feldolgoztuk, és megjelentünk a Jogtár Plusz kiadvánnyal. Egyre több hozzáadott értékkel bővült a Jogtár.

A tartalmi bővüléssel párhuzamosan végbement egy nagy technológiai fejlődés is, mert egyre szofisztikáltabban kellett elér­hetővé tenni ezt a tartalmat, a hatalmas adatbázis mögött lévő logikát, struktúrát, hogy minél több tartalom minél egyszerűbben váljon elérhetővé. Már 1996-ban elérhetővé tettük az adatbázisok online-frissí­tését, és ügyfeleink egy részének 2002-től hozzáférhetővé vált a Jogtár-tartalom internetes böngészőn keresztül, a WebJogtár szolgáltatásunk révén.

2004-ben, a tartalom bővülése miatt ­CD-ről DVD-re váltott a termék. Egészen 2010-ig nagyon hasonló módon épült fel a Jogtár, amit mi horizontális terméknek neveztünk, azaz lefedett minden tartalmat. 2010-ben történt egy nagy váltás, amikor is szakmára specializálódott Jogtárakkal je­lentünk meg.

Az ügyvédeket célozzuk meg az Ügyvéd Jogtárral, az adó- és számviteli szakembereket az Adó Jogtárral, emellett van Önkormányzat Jogtárunk és HR Jog­tárunk. E négy szakmaspecifikus Jogtár a horizontális tartalmakhoz képest nagyon egyedi, az adott szakmáknak szóló szakértői tartalommal és eszközökkel segíti felhasz­nálóink mun­káját: szakmaspecifikus ma­gyarázatokkal, ­kalkulátorokkal, iratmintákkal, elektronikus nyomtatványokkal és iratminta-varázslókkal. Egyedi igény alapján a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szá­mára 2011-ben jelent meg a Közjegyző Jogtár. Legújabb szakmai Jogtár-termékünk az Oktatási Jogtár, és szándékunk, hogy egyre kisebb felhasználói réteget célozzunk meg saját releváns tartalmukkal. Úgy látjuk, a ­piacon mindenki azt várja el, hogy hozzá szóljunk.

A 2013-as esztendő változása volt, hogy januártól külön előfizetés nélkül juthat hozzá az összes Jogtár-előfizető a WebJogtár­hoz, termékünk webes felületéhez.

Ugyanakkor a kiadó terméke az ingyenes NetJogtár is, melynek bizonyára az a célja, hogy minél több ember böngészhessen a hatályos jogszabályok között.

Mi, mint szakkiadó, elsősorban a szakem­bereket, a jogászokat célozzuk meg, azokat, akiknek a napi munkájuk végzéséhez elengedhetetlen, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek a szakmájukhoz kapcsolódó jogi környezetről. De valóban, létezik nem a szakmának, hanem minden érdeklődőnek szóló kiadványunk is, ez a NetJogtár, a net.jogtar.hu címen, ahol lehetőséget nyújtunk bárkinek, hogy a világhálón ingyenesen hozzáférhessen a lehető legpontosabb hatályos jogszabályok gyűjteményéhez. Bár nem szakembereknek szól, erre a termékünkre is nagyon büszkék vagyunk, mert ez a szolgáltatásunk igen látogatott: fontos jogszabályok változásakor akad olyan hónap, amikor több mint egymillió ember is igénybe veszi, de általában havi hatszáz-nyolcszázezer egyedi látogató néz itt jogszabály-szövegeket. Ez a leglátogatottabb jogi adatbázis ma Magyarországon.

Várható-e újabb fejlesztés, újabb Jogtár-termék megjelenése 2014-ben?

2014 nagyon fontos esztendő lesz a Jogtár szempontjából, bár nem januárban kezdődik el a változás, hanem már most, október elsején el is kezdődött. A húszéves Jogtár megünneplésekor, a Történeti Múzeumban jelentettük be, hogy októbertől béta változatban, januártól teljes kapacitással elér­hető a Jogtár következő generációja, az új Jogtár, mely már teljesen web alapú szol­gáltatás. Ez hivatott leváltani a jelenlegi Web Jogtárunkat, de ennél sokkal ambiciózusabb a tervünk: gyakorlatilag ez a termékünk az, amellyel a Jogtárunk következő tíz évét elképzeljük. Azért nem húsz évet említek, mert annyira felgyorsult a világ, hogy már nem lehet annyi időre előre tervezni. Az új Jogtár előre mutató, forra­dalmi újdonságokat tartalmazó platform, mely meghatározza a következő tíz évét a hazai jogi adatbázispiacnak.

Mi jellemzi az új Jogtárat, miben lesz más a korábbinál?

A legfontosabb az, hogy az új Jogtár a felhasználó életét sokkal egyszerűbbé teszi ­azzal, hogy ez egy bármilyen modern böngészővel elérhető szolgáltatás. Többet nem kell telepíteni sem telepítő, sem frissítő lemezt.

Az ügyfélnek nem kell azon gondolkodnia, melyik számítógépére is telepítette a Jogtárat, mert bármely gépről, mely egy modern böngészőt futtatni tud, a világ bármely pontjáról elérhető a szolgáltatás. Azon sem kell gondolkodnia, hogy az adatbázis vajon a legfrissebb adatot tartalmazza-e, ­hiszen mindig azt fogja. Mert abban a pillanatban, ahogy mi feldolgoztunk, ellenőriztünk és jóváhagytunk egy módosítást az adatbázisunkban, az ügyfeleink számára azonnal elérhető. A sebesség pedig több­szörös az asztali, lemezes megoldáshoz képest. Az új Jogtár használata is egyszerűbbé vált. Sokat elemeztük, hogy felhasználóink hogyan és mire használják a Jogtárat. Azokat a funkciókat, megoldásokat helyeztük előtérbe, amelyek leginkább hozzájárul­hatnak ahhoz, hogy ügyfeleink hatékonyan tudják munkájukat elvégezni. Egy nagyon egyszerű kereső felületet hoztunk létre, miközben a mögöttes tudásháttér nagyon is bonyolult, felöleli mindazokat a keresési opciókat, amelyeket felhasználóink jelenleg különböző kereső ablakokon át érhetnek el. Célunk az volt, hogy ne azon kelljen gon­dolkodni, milyen keresővel lehet elérni bi­zonyos tartalmat. Az egyszerű kereső a legpontosabb találatokat tudja kidobni. Azt is látjuk, hogy a dokumentumok számának növekedésével lényeges, hogy a felhasználók könnyen tudjanak szűrni a találati listában is. Ezért olyan szűrési metódust találtunk ki, amelynek segítségével pár kattintással akár egy százezres találati listát is a négy-öt legrelevánsabb dokumentumra lehet leszűkíteni. Mivel az új Jogtár internetes szolgáltatás, lehetővé válik, hogy az ügyfelek a „felhőben” mindig, mindenhol ugyanahhoz a testre szabott információhoz jussanak hozzá, anélkül, hogy el kellene mente­niük bármit is. Bárhonnan jelentkeznek is be – munkahelyükön, ügyfelüknél vagy akár otthonról –, rögtön láthatják azoknak a dokumentumoknak a listáját, amivel legutol­jára dolgoztak. Egy kattintással ott folytathatják a munkájukat, ahol legutóbb befe­jezték.

A jelenlegi Jogtár-előfizető miként térhet át az új Jogtárra? Megmarad-e a lemez azok számára, akik egyelőre nem ­kívánnak élni az új szolgáltatással, vagy éppen mindkettőt szeretnék használni?

Természetesen megmarad a lemez, nem ­célunk, hogy bárkire is ráerőltessük az új Jogtár használatát. Párhuzamosan fog futni a korábbi platformunk és az új Jogtár. ­Ahhoz, hogy valaki az új Jogtárat használja, egy weblapon kell bejelentkeznie ugyanazzal a felhasználónévvel és jelszóval, amellyel jelenleg a WebJogtárat is használhatja. Az új Jogtár felhasználói felülete ugyan némileg eltér a lemezes Jogtárétól, ám több a hasonlóság, mint a különbség, szerintem könnyű lesz az átállás. Rövidtávon nem célunk a DVD-s termék megszüntetése, de arra is adunk lehetőséget, hogy felhasz­nálóink idővel már csak az online-terméket válasszák. Bátran állíthatom, hogy sokkal egyszerűbb lesz a jövőben az online-felületen használni a termékünket.

Milyen versenyhelyzetben van a piacon a Jogtár, az új Jogtár, és mi lehet a jogi adatbázispiacon a hosszabb távú fejlő­dési irány?

A piac drasztikusan változik. Egyrészről sok helyen lehet már ingyen hozzáférni jogi információkhoz – hogy ez mennyire megbízható, mindig is kérdéses –, de azt gondolom, a piacon a pozíciónk továbbra is kivételes. Egy adatbázist létrehozni könnyű, de hosszú távon fenntartani, frissíteni, a jog­szabályszövegeket jó minőségben hatályosan tartani és hatályosítani egy olyan know-how, amit nagyon nehéz megszerezni. És ­ebben egyedülállóak vagyunk. De abban is, hogy másokkal ellentétben nálunk sok magasan képzett, hatályosító szakjogászi vizsgával rendelkező munkatárs dolgozik. Ez olyan szaktudás, amellyel senki más nem rendelkezik a piacon. A szimplán jogszabályi tartalmak értéke pedig középtávon egyre csökkenni fog. Mi az egyedi értéket kép­viselő tartalmak irányába haladunk, azt ­szeretnénk, hogy a Jogtár-platformunk több legyen, mint egy egyszerű jogi adatbázis. Olyan egyedi szolgáltatásokat és tartal­makat kívánunk megjelentetni, amelyekkel senki más nem rendelkezik. Az a célunk, hogy tudásbázis-menedzsment – bevett idegen kifejezéssel élve knowledge management – szolgáltatást nyújtsunk: ne csak találatokat, hanem valódi válaszokat adjunk. Ha az ügyfelünknek felmerül va­lamilyen jogi problémája, rajtunk keresztül ne csak azokat a tartalmakat, jogszabályokat, anyagokat, döntéseket találja meg, amelyek alapján el tudja dönteni, mi legyen a következő lépése, hanem mi már a lehetséges döntést is meg tudjuk mutatni számára, és valódi választ tudjunk adni a kérdésére.

Nagyon oda kell figyelnünk a mobil esz­közökben rejlő lehetőségekre is. Magyar­országon elsőként mi jelentünk meg a JogtárMobil professzionális adatszolgál­tatással, amellyel felhasználóink számára mobilon is elérhetővé tettük tartal­maink ­jelentős részét, jól kereshető módon. A JogtárMobilt tavaly, már az első évében megválasztották Magyarország egyik vezető üzleti mobilszolgáltatásának. Harmincezer körül van a letöltések száma a különböző mobil platformokon és táblagépeken. Át­lagosan több mint húsz percet töltenek az alkalmazásban az iPad-felhasználók, azaz valódi munkát végeznek. Okostelefonon az ügyfelek átlagban öt percig használják az ­alkalmazást, vagyis inkább egy-egy kérdésre keresnek választ. Elindítottuk szakmai portáljaink mobilra optimalizált verzióját, ­illetve elérhetők a hozzájuk kapcsolódó ­mobilalkalmazások is. Egyébként azt ta­pasztaljuk, hogy az ügyfeleink jobban szeretik mobileszközeiken az alkalmazásokat használni, mint a böngészőt.

Milyen szakkiadványokat, könyveket, folyóiratokat jelentet meg a kiadó a Jogtár mellett?

Legfontosabb szakkönyvkiadásunk a Kommentár-sorozatunk. Tavaly az új munka törvénykönyvéhez kapcsolódóan feltámasztottuk a KJK-brandünket. A KJK, vagyis a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó a CompLex Kiadó egyik elődje volt. Itt jelennek meg ­sorozatként a közigazgatási és jogi kiadvá­nyaink, valamint kommentárjaink, jogszabály-magyarázataink. Célunk, hogy az összes olyan jogszabályt magyarázzuk, amely napi szinten fontos a jogásztársadalomnak. Bár könyvekről beszélünk, ezek a magya­rázatok a Jogtáron is elérhetők, kereshető módon. A folyóiratok közül legfontosabb kiadványaink az Adó-lapcsalád termékei – az Adó, az Adó-kódex, Áfa-kalauz, a Számviteli tanácsadó –, melyeket az adó- és számviteli szakemberek számára jelentetünk meg. Ez a több mint húsz éve létező lapcsalád ugyan folyamatosan változik, de jól tartja magát: az elmúlt években itt lelassítottuk a nyomtatott sajtóban amúgy megfigyelhető trendet, az előfizetői szám csökkenését. Úgy gondoljuk, jó irányba haladunk, hogy fenntartsunk egy erős és lojális olvasói réteggel rendelkező szaklapcsaládot.

És mi a fejlődési irány a folyóiratok, ­szakkönyvek piacán?

Tisztában vagyunk azzal, hogy változik a ­világ. Ezért felépítettük az Adó Online portált, hogy a napi frissítésű szakmai tartalom iránt érdeklődők is megtalálják azt, amit ­keresnek. Az ado.hu oldal rövid idő alatt ­Magyarország leglátogatottabb adó tema­tikájú portáljává vált, több mint háromszázezer egyedi látogatót vonz egy átlagos hónapban, de megugrik a látogatottság az év vége felé, amikor az új adójogszabályokat elfogadják, év elején, amikor bevezetik őket, és májusban, a nagy adóbevallási időszak idején. Az elmúlt hónapokban indítottuk el a napi frissítésű munkajog.hu portált, és ­teljesen megújult az Ügyvédvilág című sikeres szaklapunk weboldala. A portálon már elérhető a lap minden nyomtatásban megjelenő cikke, emellett a weboldal naprakész információkkal is szolgál. Mindkét új portál nagyon sikeresen indult, és ez is megerősít bennünket, fontos, hogy megtaláljuk azokat a szakmai rétegeket, amelyekhez szakmai tartalommal szólunk.

Ma már mindegyik szakkönyvünk elekt­ronikus formában, e-könyvként is megje­lenik, és nemcsak saját web shopunkban, hanem a legnagyobb e-könyvkereskedőknél is elérhető. Ez a jövőnek szóló befektetés, mert ma még nagyon marginális az e-könyv piaca. Egy szakkönyvkiadó csupán a lehetőséget tudja nyújtani elektronikus könyvei megvásárlásához, de az egész piac növekedése nem rajtunk múlik. Kiadónk az egyik legnagyobb magyarországi e-könyv kiadó, szakkönyveink eladása ma még vetekszik a kommersz könyvek eladásával.

Itt említem meg a hosszú múltra visszatekintő internetes Céginfó termékünket, mely idén márciustól felváltotta a DVD-­alapú szolgáltatást, és sok hasonlóságot mutat a Jogtárral. Letisztult, egyszerűbb felületen, a lehető legrészletesebb adatokhoz juthatnak hozzá ügyfeleink, egyszerű fülekre bontva lehet megtudni mindent a cégekről, tulajdonosokról, a cégváltozásokról. Egy ­dinamikus kapcsolati ábrán pedig látható, hogy egy adott vállalkozás milyen cégcsoporthoz tartozik, milyen kapcsolati hálóval rendelkezik.

Októbertől a CompLex Kiadó nevet váltott, és ezentúl a Wolters Kluwer Kft. nevet használja, vagyis a kiadó is felveszi a holland csoport nevét, amelyhez tartozik. Mi a névváltoztatás oka, és mit kell tudnunk a Wolters Kluwerről?

A Wolters Kluwer több mint százötven évre visszatekintő, a holland tőzsdén jelenlévő professzionális kiadóvállalat, mely szakkiadványok megjelentetésével foglalkozik, elsősorban a jogi kiadói háttere erős. A holland vállalat Magyarországon szinte azóta van ­jelen, amióta a Jogtár is létezik: 1994-ben a KJK-t vásárolta meg, majd 1998-ban a Jogtárakat akkor kiadó KERSZÖV is a cégcsoporthoz került. Most érett meg a helyzet, hogy felvegyük a cégcsoport nevét, mivel a Wolters Kluwer erősíteni kívánja a globális pozicionálását. Hatalmas a verseny a nagyvilágban a szakmai információs szolgáltatás területén, az elmúlt tíz évben óriási koncentráció zajlott le a piacon. Reméljük, a jövőben még hatékonyabban tud helytállni a magyar vállalkozás, és az anyacég ne­vével jobban ki tudja használni a hátteret, a felhalmozott tudást. A Wolters Kluwer­nek negyven országban tizenkilencezer alkalmazottja van, erős európai gyökerekkel, hollandiai központtal. A cégcsoport az elmúlt tíz évben gyökeres átalakítást hajtott végre, hogy a régi kiadóvállalatból mára egy modern információszolgáltató, elekt­ronikus és online-szolgáltatásokat nyújtó vállalattá váljon. A névváltozással együtt még szorosabbra fűződik a kapcsolat a különböző cégek között, itt a régióban is. A cég jelen van Németországban, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Romá­niában, és számos olyan közös fejlesztés ­zajlik, amelynek gyümölcseit a következő hónapokban, években Magyarországon is érzékelhetik majd ügyfeleink. Természetesen szomorúak vagyunk, hogy felváltunk egy jól ismert nevet, mint a CompLex Kiadó, de a márka nem fog teljesen megszűnni, mivel egyes szakkönyveinket továbbra is a CompLex név alatt fogjuk megjelentetni. Ugyanakkor nagyon büszkék is vagyunk, hogy támaszkodhatunk arra a másfél év­százados tudásbázisra, melyet a Wolters Kluwer ad számunkra, és azokra a lehetőségekre, amelyeket egy ekkora cég nyújtani tud mind ügyvitelben, technológiában, mind stratégiai szempontból.

Falus Tamás

A Wolters Kluwer vállalatról

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) globális vezető szerepet tölt be az információk, szoftvermegoldások és szolgáltatások terén a professzionális egészségügyi, az adó- és számviteli, a pénzügyi és vállalati megfelelés, a jogi és szabályozási, valamint a vállalati teljesítmény és az ESG üzletágak számára. Segítünk ügyfeleinknek a mindennapi kritikus döntések meghozatalában, melyhez olyan profi megoldásokat nyújtunk, amelyek technológiával és szolgáltatásokkal egyesítik a megalapozott birtokolt ismereteket.

Kapcsolódó témák keresése
Kapcsolatok
Balázs Cseh
Balázs Cseh

Customer Experience Director

 
Legal & Regulatory
Back To Top