Jog30 január, 2020

Döntött a Parlament a belterületbe vont ingatlanokat terhelő illetékkötelezettségről

Február elsejétől visszterhes vagyonátruházási illetéket kell majd fizetni a belterületbe vont ingatlanok, illetve a belterületbe vont ingatlannal rendelkező társaságok vagyoni betétjének a visszterhes átruházása esetén is, amelyet minden esetben az átruházó felet terheli majd.

Jó hír azonban, hogy az új szabályokat csak azon ingatlan-átruházások esetén kell alkalmazni, amely ingatlanok belterületbe vonása 2020. január 31-ét követően történt.

A módosítás indokáról és az illeték alapjáról, továbbá mértékéről a Jogszabályfigyelő 2019 – 47. heti számában írtunk részletesen >>

Joganyag: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Módosította: 2019. évi XCIX. törvény
Megjelent: MK 2019/201. (XII. 12.)
Hatályos: 2020. 02. 01.
Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás
Back To Top