JogAdó és számvitel29 április, 2020

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet állapítja meg a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz nyújtott legfeljebb három hónapra szóló, az állami foglalkoztatási szerv által biztosítandó támogatás szabályait.

A támogatás munkaadó és munkavállaló együttes kérelmére nyújtható. A kérelmet azonban a munkaadónak kell benyújtania a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton.

Joganyag: 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról
Módosította: –
Megjelent: MK 2020/71. (IV. 10.)
Hatályos: 2020. 04. 16., 2020. 04. 25.
Megjegyzés: új jogszabály

Back To Top