JogCorporateComplianceAdó és számvitel30 január, 2020

Behajthatatlan követelés miatti utólagos áfacsökkentés

Január 1-jétől az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) módosítása folytán lehetőség nyílik arra, hogy az adóalanyok a behajthatatlan követelés ellenértékével az általános forgalmi adó alapját önellenőrzés keretében utólag csökkentsék, tehát a behajthatatlan követelés utáni áfát ezentúl nem kell majd a számla kiállítójának megfizetnie, illetve viselnie. A behajthatatlan követelés fogalmát, és így az önellenőrzés lehetőségének a feltételeit az Áfa tv. határozza meg. A téma újdonságára tekintettel azonban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részletes tájékoztatást tett közzé a jogszabály szövegének a pontos értelmezéséről, illetve az annak megfelelő helyes eljárásról.

NAV tájékoztató

Joganyag:
Módosította:
Megjelent: https://nav.gov.hu
Hatályos: –
Megjegyzés
: jogalkalmazást segítő hatósági tájékoztatás
Back To Top