Tematika:

  • Az EU nemzetközi magánjogi jogalkotásának célja és a forum shopping jelenség. A Róma I rendelet tárgya - röviden.
  • Az EU nemzetközi magánjogi jogforrásai által alkotott rendszer. Az egységes, autonóm értelmezés összetevői és módszerei.
  • A Róma I rendelet szabályainak értelmezése: autonóm és egységes jogértelmezés más jogforrásokkal összeghangban; önálló és egységes értelmezés a Róma I rendeleten belül; a tagállami jog szerint értelmezendő fogalmak.
  • A jogértelmezés forrásai és a Róma I rendelet bírósági esetjoga. Elektronikus nemzetközi magánjogi döntvénytárak. Szakirodalom és kommentárirodalom a Róma I rendeletről.
  • Példák a Róma I rendeletből az egyes fogalmak autonóm és egységes értelmezésére és alkalmazására az EU nemzetközi magánjogi jogforrásainak összefüggő rendszerében (például: "polgári és kereskedelmi ügy" fogalma; "szerződéses kötelezettségek" fogalma; a Róma I rendelet 1. cikk (2) bekezdésében szereplő fogalmak - a hatály negatív összetevői - értelmezése; a "szokásos tartózkodási hely" fogalma stb.)

A webinárium megtekintését ügyvédeknek, jogtanácsosoknak ajánljuk.

Előadó: 

  • Palásti Gábor (PhD, LL.M.), egyetemi oktató (Miskolci Egyetem, ELTE, Károli Gáspár Református Egyetem, Szegedi Tudományegyetem)

A képzés felvétele a kepzes.wolterskluwer.hu oldalon érhető el.
Regisztráljon a webinárium felvételének megtekintéséhez Ön is! 

Az előadóról

Palásti Gábor (PhD, LL.M.) a "Nagykommentár a Róma I rendelethez" c. mű szerzője negyedszázada foglalkozik nemzetközi magánjoggal. 1997 óta egyetemi oktató és kutató különböző jogi karokon (Miskolci Egyetem, ELTE, Károli Gáspár Református Egyetem, Szegedi Tudományegyetem).

Több mint 120 szakcikk, tanulmány, könyvfejezet, könyv stb. szerzője, melyek  Magyarországon és nyolc másik országban jelentek meg.
2004-től tagja az Európai Bizottság által a polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén kiírt különféle pályázatok megvalósítására létrehozott EU-s szintű kutatói csoportoknak, részt vett többek között a nemzetközi magánjogi egyezmények és rendeletek tagállami bírósági gyakorlatát bemutató "Unalex" rendszer kiépítésében és a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló Római Egyezmény rendeletté alakításának tárgyában folytatott társadalmi konzultáció eredményeinek feldolgozásában.

Számtalan nemzetközi magánjogi tárgyú nemzetközi kutatásnak és szakmai együttműködésnek volt részese, többek között az UNIDROIT-nál, a BIICL-nél, a WIPO-nál és több külföldi egyetemnél is (pl. University of Tokyo, University of Ghent stb.); több évig nemzetközi levelező tagja az Egyesült Államokbeli "National College of Probate Judges"-nak.
2000-2015 között szakmai felkészítő, 12 éven át nemzetközi kereskedelmi szimulációs választottbíró a bécsi Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot nemzetközi perbeszédversenyen.
2007-2019 között visiting professor a rigai Riga Graduate School of Law-n. Tagja volt a nemzetközi magánjogi törvény megalkotására létrehozott Kodifikációs Bizottságnak.

Rendszeresen nyújt felvilágosítást külföldi jog tartalmáról nemzetközi magánjogi ügyekben, Magyarországon például bírósági kirendelésre szakvélemény készítése céljából külföldi jog tartalmának megállapítása körében, és külföldi vagy nemzetközi felhasználásra a magyar, mint külföldi jog tartalmának megállapítása céljából.

Back To Top