Az előadás címe és időpontja:

 • A bizonyítással kapcsolatos kérdések a munkaügyi perben - 2022. október 12. (09:00-10:45)

Pályafutás:

 • Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, PhD képzés (abszolutórium) 
 • Jogi szakvizsga (jeles minősítéssel) – 2018 
 • Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, jogász szak (summa cum laude minősítéssel) – 2009-2014Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar, jogász szak (summa cum laude minősítéssel) – 2009-2014 
 • Ügyvédi és oktatói tevékenysége mellett 2017-től 2020-ig a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat Nyugat-Dunántúli Régiójának régióvezetője, 2020 óta tagja. Rendszeresen oktat és előad különböző szakmai konferenciákon. Szerzője és szerzőtársa számos munkajogi tanulmánynak és szakkönyvnek. 2018 óta a Magyar Munkajogi Társaság tagja. 

Publikációi: 

 • Jogértelmezési kérdések a vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelősségének köréből. (Társszerző: Ferencz Jácint) In Pál Lajos (szerk.): A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége, HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2017. 113-129. o. 
 • A magánmunkáltató kártérítési felelőssége (kismonográfia), Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, Budapest, 2020. 
 • A munkavállalói közrehatás hatása a munkáltatói kárfelelősség terjedelmére. In Visegrád 15.0, A XV. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai, Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2018. 341-359. o. 
 • A transznacionális szolidaritási sztrájk jogi lehetőségei a hazai és az uniós jog alapján. In Munkajog, Budapest, 2018/3. szám) 1-8. o. 
 • Egy ítélet margójára – eltérési lehetőségek a vezető állású munkavállaló munkaszerződésében. In Munkajog, Budapest, 2019/2. szám) 55-61. o. 
 • A munkáltatói utasítási jog természete és terjedelme, különös tekintettel a munkabeszüntetés ideje alatti utasítási jogra in Pál Lajos-Petrovics Zoltán (szerk.): Visegrád 16.0 – A XVI. Magyar Munkajogi Konferencia szerkesztett előadásai, Wolters Kluwer Kiadó, Budapest, 2019. 59-77. o. 

Főbb díjak, elismerések 

 • Pro Auditoribus díj (2014) 
 • Évfolyamelső cím (2010, 2012, 2013) 
 • Köztársasági Ösztöndíj (2012, 2013 
Vissza az előadókhoz
Back To Top