Az előadás címe és időpontja:

  • A jogellenes munkáltatói felmondás jogkövetkezményei, az igényérvényesítés eljárásjogi tanulságai - 2023. október 11. (13:45-15:15) 

Pályafutás:

2007-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán „summa cum laude” minősítéssel. 2012-ben tette le jogász szakvizsgáját „kitűnő” minősítéssel. 

2008-tól bírósági fogalmazó a Fővárosi Bíróságon (Fővárosi Munkaügyi Bíróság), később a Legfelsőbb Bíróságon. Bírósági titkári idejét az Országos Bírósági Hivatalban töltötte. 2018-tól munkaügyi ügyszakos bíró a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, majd a Fővárosi Törvényszék Munkaügyi Kollégiumában. Az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat bíró tagja. A hazai és európai uniós bíróképzésben rendszeresen részt vesz előadóként a Magyar Igazságügyi Akadémia, az Európai Jogakadémia (Europäische Rechtsakademie, ERA) valamint a European Judicial Training Network (EJTN) megbízásából. Több munkajogi tárgyú kúriai joggyakorlat-elemző csoport tagja volt.  

2016-ban védte meg PhD-dolgozatát az Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Doktori Iskolájában a fogyatékossággal élő személyek munkavállalásának témakörében. 2017-2018-ban posztdoktori kutató a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos kiválósági ösztöndíjprogramja keretében. 

Számos magyar és idegennyelvű írás szerzője a tudományos publikáció, a felsőoktatási jegyzet valamint a gyakorlati ismeretterjesztő irodalom műfajában a munkajog területén.  

Pályakezdő kora óta több felsőoktatási intézményben oktatott munkajogot. 2016-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Munkajogi Tanszékének megbízott oktatója, 2019-től az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének megbízásából külföldi hallgatók képzésében is részt vesz. Munkajogi tárgyú tudományos és gyakorlati szakmai rendezvények rendszeres előadója, oktatója, trénere.  Az Igazságügyi Minisztérium jogi szakvizsga bizottságának tagja.  

Több munkajogász szakmai és tudományos társaság tagja, melyekben alkalmi jelleggel kutatási, előadói valamint szervezői feladatokat végez (Magyar Munkajogi Tudományos Egyesület, Magyar Munkajogi Társaság, Magyar Munkaügyi Bírák Egyesülete, European Labour Court Judges’ Meetings, International Labour and Employment Relations Association (ILERA) Third Party Neutrals in Dispute Resolution Study Group) 

Vissza az előadókhoz

Back To Top