Az előadás címe és időpontja:

  • A munkajog és a versenyjog találkozási pontjai – kölcsönös rácsodálkozások - 2021.10.12. (11:15-12:30)
     
  • Jogellenes-e más munkáltatótól a munkavállaló elcsábítása? - 2021.10.12. (15:15-17:00)
     

Pályafutás:

Tanulmányait az ELTE-n és a Leuven-i Katolikus Egyetemen végezte. 9 évig a Freshfields Bruckhaus Deringer nemzetközi ügyvédi iroda munkatársa volt Brüsszelben és Budapesten. 2007-től az Oppenheim Ügyvédi Iroda cégtársa, a versenyjogi csoport vezetője. Elsősorban verseny- és kartelljoggal foglalkozik.

Az ELTE címzetes egyetemi docense, emellett óraadó a PPKE-n is. Mindkét egyetemen elsősorban polgári jogi és versenyjogi tárgyakat oktat. Vezetőségi tagja a Bibó István Szakkollégium Európai Jogi Műhelyének. Tagja a PPKE Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanácsának. A Versenyjogi Egyesület alelnöke. A szakvizsgabizottság tagja. Az MKIK mellett működő Állandó Választottbíróság listáján szereplő választottbíró.

Kutatási területe az antitröszt versenyjog (ezen belül is a kartelljog és a fúzió kontroll), illetve a versenyjog és a magánjog találkozási pontjai, közös metszetei (pl. kartell- kártérítési perek, semmisség versenyjogi jogsértés miatt stb). Számos publikációja is elsősorban e témakörökben jelent meg. Emellett ő írta az Európai Unió működéséről szóló Szerződés Kommentárjának versenyjogi fejezeteit, illetve a kartelljogi részeket a magyar versenytörvény 2014-ben megjelent nagy kommentárjában.

Nős, négy gyermek édesapja.

Vissza az előadókhoz
Back To Top