Så här fungerar Fleranvändarstöd

1. På sidan Fleranvändarstöd fördelas arbetet mellan medarbetarna på uppdraget. Fördelningen kan ske av enstaka arbetssidor eller grupper av sidor. Genom att klicka på knappen ”Dela ut…” skapas en fil för respektive medarbetare.

2. När du öppnar en av filerna går det att arbeta med just de arbetssidor som du blivit tilldelad. Du kan titta på de övriga sidorna i programmet men inte arbeta med dem.

3. När arbetet utförts är det enkelt att sammanställa informationen från medarbetarnas olika filer genom att klicka på knappen ”Sätt samman fil”. Då upprättas åter originalfilen som nu innehåller arbete utfört av flera personer. Vid behov görs därefter en ny fördelning av arbetssidor och processen upprepas.

Tillbaka till Revision

Förmånspaket Revision

Köp Revision och två övriga programvaror, t ex Skatt & Transaktionsanalys så får du det bästa av vad du behöver för ett effektivt och smidigt revisionsarbete.

Läs mer om Förmånspaket Revision
Back To Top