Kvalitetssäkrad månadsrapportering till kund

Finsit månadsrapport visas på platta Genom att arbeta med Periodrapporter i finsit för månadsrapportering får din byrå ett kvalitetssäkrat sätt att kommunicera med kunderna. Det är enkelt att ta över uppdrag från en annan redovisningskonsult då alla tidigare månadsrapporter är sparade i arkivet.

Att arbeta med månadsrapporter digitalt är ett steg i att införa ett digitalt arbetssätt som är enkelt att ta till sig för redovisningskonsulten. Tidsvinsten är omedelbar då det innebär mycket färre klick att arbeta på detta sätt. Det blir då enklare att gå vidare med andra steg i byråns digitaliserings- och effektiviseringsresa.

Finsit gör det också enklare att dela på uppdrag på ett kontor eller mellan olika kontor då all information finns tillgänglig i verktyget, istället för i olika konsulters mailkorgar.

Intresserad av finsit?
Kontakta våra säljare, 031-7751700 eller e-post, som hjälper dig hitta den bästa lösningen.

Vanliga frågor om periodrapporter

 • Kan jag lägga in egna kommentarer i rapporter?

  Ja, det finns möjlighet att kommentera siffrorna.
 • Hur underlättar periodrapporter arbetet för redovisningskonsulten?
  Redovisningskonsulten får en checklista som kan användas för att säkerställa kvalitén i rapporteringen.
 • Kan jag anpassa periodrapporten beroende på kund?

  Ja, genom att mappa in kunder för olika företagstyper kan du anpassa periodrapporten.

 • På vilket sätt sparar periodrapporter tid?

  Det finns skräddarsydda standardtexter som kan användas som kommentarer, vilket gör att det går snabbare att sätta samman kommentarer.