three people signing a document in front of laptop
Skatt & Ekonominovember 01, 2017

Vad ska en framtidsfullmakt innehålla?

Framtidsfullmakten måste uppfylla viss formalia för att gälla, bland annat ska den upprättas skriftligen och bevittnas. Utöver det, bestämmer fullmaktsgivaren innehållet i fullmakten, det vill säga vad fullmaktshavaren får och inte får göra, samt hur vissa saker ska skötas. Tänk på att en oinskränkt framtidsfullmakt ger ungefär samma behörighet som ett godmanskap. Därför kan det ibland vara önskvärt att avgränsa eller specificera fullmakten.

Med hjälp av dokumentet Framtidsfullmakt i vårt Dokumentprogram skapar du enkelt en fullmakt anpassad efter fullmaktsgivarens situation, behov och önskemål.

Fullmaktens omfattning kan i Dokument beskrivas med hjälp av ett av följande tre alternativ.

screenshot framtidsfullmakt i Dokument

Läs även artikeln Framtidsfullmakt - ett nytt ställföreträdarskap.>> 

Back To Top