User experience
Skatt & Ekonomidecember 15, 2021

Trender inom UX och CX inför 2022

En bra användar- och kundupplevelse är viktigt för programvaror inom alla områden. Skatt och bokslut är naturligtvis inget undantag. Vilka trender ser vi inom området inför 2022?

UX och CX är förkortningar för de engelska begreppen User Experience och Customer Experience, på svenska ofta kallat användarupplevelse och kundupplevelse. Det som gör tjänster som exempelvis Spotify och Netflix populära är inte enbart att de har ett visst musik- eller filminnehåll, de presenterar också det på ett användarvänligt sätt. De har smarta funktioner, fungerar sömlöst och ger dessutom rekommendationer baserat på vad användaren har konsumerat tidigare. 

Nu har visserligen inte Spotify och Netflix så mycket med skatt och bokslut att göra. Men det är ändå en jämförelse man tvingas göra idag. 

För 5-10 år fanns inte samma utbud av digitala konsumenttjänster. Då gick man till jobbet, startade sitt skatteprogram och tog det för ett arbetsverktyg som var vad det var. Idag använder vi digitala tjänster hela tiden i vår vardag och då förväntar vi oss också att allt ska funka lika bra – även våra arbetsverktyg. Det är något som blir extra tydligt bland yngre generationer som kommer ut på arbetsmarknaden nu.

I en sådan verklighet gäller det förstås att vara lyhörd för kundernas behov. Vilka trender kan man identifiera inför 2022? 

Det handlar inte så mycket om nya trender, utan mer om pågående trender som är fortsatt aktuella. Digitaliseringen är givetvis en sådan megatrend som kommer att fortsätta att göra stort avtryck även under nästa år. Det finns några perspektiv på digitalisering som kan vara extra intressant att hålla ögonen på. 

Automatisering av flöden 

Att automatisering är något som är på tapeten i branschen har nog inte undgått någon. För användaren handlar det ofta om möjligheten att arbeta mer effektivt och mer högre kvalitet. Det är framförallt integration av data som är viktig, att man bara behöver skriva in sin data vid ett tillfälle och att det sedan förs vidare till de andra systemen. Eller att allt finns i samma system från början, men det är inte nödvändigtvis så att kunderna alltid vill ha det på det sättet. 

Det finns lite olika skolor här. En del vill ha allt samlat i ett system, men samtidigt så ser vi en trend att många börjar vilja arbeta med flera leverantörer och plocka ut den bästa produkten inom varje kategori. Då blir integrationen extra viktig.

Ökade krav på tillgänglighet 

Något som givetvis också har med digitaliseringen av samhället att göra är den ökande tillgängligheten den för med sig. Det är något som också återspeglas i redovisningsbranschen. Det blir allt viktigare att kunna arbeta på distans. Både p g a externa händelser som pandemin och för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare när de anställda efterfrågar det i större utsträckning. 

Detta ställer högre krav på smarta lösningar som fungerar även på distans, som exempelvis e-signering. Men kanske framförallt att man arbetar med data lagrad i molnet, så att den ständigt är uppdaterad oavsett var den som arbetar med den befinner sig. Om programmet man använder dessutom är helt eller delvis molnbaserat så kan man också alltid ha tillgång till senaste versionen. Wolters Kluwers lösning Capego söker alltid efter uppdateringar i samband med start och säkerställer att du alltid har den senaste versionen.  

Kommunikation blir viktigare 

Digitaliseringen för också med sig ökade krav på en effektiv och väl fungerande kommunikation. En trend bland byråer är att erbjuda en digital plattform för kommunikation med sina kunder, för att på så sätt skapa en bättre kundupplevelse. Det underlättar framförallt informationsinsamlingen, då det är många olika typer av dokumentation som byråerna behöver samla in från sina kunder. Men vissa typer av digitala kundplattformar kan också möjliggöra för byråerna att erbjuda verktyg för rapportering och visualisering av information till sina kunder. 

Samtidigt så är kommunikation inte bara överföring av data. Idag ställs samtidigt också höga krav på personlig kommunikation och bemötande. Där kan digitaliseringen erbjuda verktyg och stöttning, men det är inget magiskt piller som löser allt. Mattias upplever att en del kunder tycker att det är ett perspektiv som ibland glöms bort. Men han har ett förslag på en lösning som adresserar båda typerna av kommunikation. 

Genom att effektivisera den enkla och mer administrativa kommunikationen, att samla in data och dokument, så frigör du som byrå samtidigt tid till att kunna vara mer tillgänglig för att hjälpa kunderna med saker där du verkligen tillför värde. T ex rådgivning.

Back To Top