Fyra personer diskuterar
Skatt & Ekonomiaugusti 30, 2018

Tre sätt att sälja genom holdingbolag

För en fysisk aktieägare A som önskar sälja sitt verksamhetsbolag är det, som säkert många redan känner till, ofta skattemässigt ofördelaktigt att sälja aktierna direkt till köparen. Att istället sälja via ett holdingbolag kan därför vara en god idé. Tre alternativa sätt att förbereda försäljning genom holdingbolag är:

  1. Intern aktieöverlåtelse
  2. Andelsbyte
  3. Verksamhetsöverlåtelse till nytt dotterbolag

Intern aktieöverlåtelse

En intern aktieöverlåtelse går till så att ägaren först bildar ett nytt aktiebolag (ett s.k. holdingbolag) för att därefter sälja aktierna i verksamhetsbolaget till det nybildade holdingbolaget. Holdingbolaget betalar till A, antingen med pengar eller med en revers. Vanligtvis överförs aktierna i verksamhetsbolaget till Holdingbolaget för summan av A:s anskaffningskostnad och sparade gränsbelopp. A kapitalvinstbeskattas för sin försäljning i enlighet med 3:12-reglerna. Om A har höga belopp i sparat utdelningsutrymme, som inte kan nyttjas fullt ut vid en försäljning, kan andelsbyte vara ett bra alternativ. Vid ett andelsbyte följer det sparade utdelningsutrymmet med och kan nyttjas längre fram.

Andelsbyte

Vid ett andelsbyte får ägaren A inga likvida medel som betalning för aktierna i verksamhetsbolaget utan istället andelar i Holdingbolaget. Holdingbolaget kan lämpligen nybildas genom apport med aktierna i det sålda verksamhetsbolaget som apportegendom. Vid ett korrekt genomfört andelsbyte skjuts också beskattningen fram i enlighet med inkomstskattelagens regler om framskjuten beskattning. Tänk på att, trots framskjuten beskattning, ska andelsbytet deklareras på blankett K10 och K13.

Verksamhetsöverlåtelse till nytt dotterbolag

I det tredje alternativet bildar verksamhetsbolaget ett dotterbolag, till vilket hela eller delar av verksamheten (inkråmet) överlåts. Därefter kan själva dotterbolaget säljas till en utomstående. Vid val av alternativ är det många aspekter att ta hänsyn till beroende på vad man vill uppnå. När väl beslutet är taget är det viktigt att avtal, bolagshandlingar och andra dokument upprättas och hanteras på ett korrekt sätt.

Wolters Kluwer hjälper dig hela vägen

Oavsett vilket alternativ du väljer hjälper dokumentprogrammet dig med formalia och dokumentationskrav. För deklarationsarbetet får du god hjälp av vårt skatteprogram och behöver du ytterligare rådgivning kring transaktionernas skattekonsekvenser kan du vända dig till våra duktiga skatterådgivare i vår skatteinformation.

Läs mer här >>

Utforska relaterade ämnen

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på nyheter & supportinfo

Back To Top