Young female architects working together in architecture studio
Skatt & Ekonomiapril 20, 2023

Bli mer framåtlutad med hjälp av prognoser

Vill du bli mer värdefull för din kund? Att arbeta med prognoser kan vara ett sätt att hjälpa kunden att blicka framåt i stället för bakåt. Att analysera utfall och följa upp resultat är viktigt för en redovisningskonsult. Tack vare digitaliseringen ökar tillgången till data och det blir dessutom allt enklare att använda sig av den. Men det finns också risker med att bli för fokuserad på det som redan hänt.

- Som konsult vill man vara framåtriktad och hjälpa kunden att blicka framåt. Inte bara sammanställa historisk data, säger Camilla Einarsson, redovisningsexpert på Wolters Kluwer. 

Prognoser hjälper kunden att vara steget före 

Camilla EinarssonEtt sätt att jobba mer proaktivt är att använda sig av prognoser. En prognos är en beräkning som baseras på både verkligt utfall och budget. Prognosen visar ett förväntat utfall.

- Genom att använda sig av prognoser kan du som konsult hjälpa företaget att ligga steget före. Det blir enklare att planera för framtida investeringar, löneuttag och utdelning, säger Camilla.

Man kan också förutspå framtida behov, som till exempel likviditetsproblem.

- Prognoser gör att man som företag har bättre koll på sitt framtida resultat och kassaflöde, samt sin balansräkning med det egna kapitalet, säger Camilla.

Stärker konsultens roll

- En konsult som jobbar mer proaktivt med sin kund stärker också sin egen roll, menar Camilla. Det kräver att man får ta en mer kunskapsintensiv roll, där den egna kunskapen och kompetensen blir central.

- En redovisningskonsult som hjälper kunden att blicka framåt och ta finansiella beslut baserat på de prognoser som görs blir mer av en rådgivare än en administratör som bara sammanställer vad som har hänt, menar hon.

Vilka egenskaper är då viktiga att ha om man vill jobba med prognoser?

- Man ska vara nyfiken och vilja hjälpa kunden framåt med väl underbyggda beslut, avslutar Camilla.

Vill du lära dig mer? 

  • Capego Finsit från Wolters Kluwer hjälper dig att ta fram visuella rapporter – snabbt och enkelt!
Camilla Einarsson1
Produktspecialist Capego Finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget Capego Finsit.
Back To Top