redovisningskonsulters nyårslöften
Skatt & Ekonominovember 09, 2022

Nyårslöften för redovisningskonsulten

Efter:Kristina Dahlberg, produktägare Bokslut

Vi går snart in i ett nytt år och vad passar då bättre än att passa på att se över dina arbetsprocesser? Vad vill du ändra på och vad vill du göra mer av? Vi listar några förslag på nyårslöften för dig som är redovisningskonsult.

Bli mer digital

Hela samhället går just nu igenom en transformation från analog dokumentation med hjälp av papper och pärmar till digital dokumentation med hjälp av nya digitala tjänster och verktyg.

I den dokumenttunga redovisningsbranschen blir den resan extra central och det finns många möjligheter att bli mer digital i ditt arbete, framförallt genom att börja använda digitala verktyg. Några exempel kan vara verktyg för inlämning och hantering av kvitton digitalt, verktyg och programvaror som lagrar din information i molnet och kanske framförallt sömlös integration mellan olika programvaror. Allt detta är exempel på åtgärder som minskar de manuella inslagen i dina arbetsprocesser, ger dig möjlighet att arbeta mer effektivt och minskar risken för misstag.

Börja nyttja fler funktioner i dina program

Även om du redan använder nya, moderna programvaror har du kanske inte hunnit lära dig alla smarta funktioner än? I så fall kan det vara ett bra tillfälle att ta tag i det.
Ett exempel är att i moderna bokslutsprogram finns numera ofta funktioner för digital inlämning av K2- och K3-årsredovisningar till Bolagsverket. Förr användes en bokslutspärm, vilket innebar mängder av pappersdokumentation, men nuförtiden finns istället ofta möjligheten att skapa en digital årsakt i ditt bokslutsprogram. Det effektiviserar och underlättar ditt arbete samt minskar miljöpåverkan.

Många program har också stödfunktioner som kan stötta dig i ditt arbete. Ett exempel från Wolters Kluwers program Capego är urvalsfrågorna som hjälper dig som användare att göra transaktionsanalyser. Med hjälp av dessa kan du upptäcka eventuella fel och säkerställa att bokföringen är korrekt.

Börja arbeta med periodbokslut

Om du inte redan gör det är det dags att börja arbeta med periodbokslut.

På så sätt får du bättre löpande kontroller hur det går för företaget samt skapar bättre jämförelser med motsvarande perioder föregående år. När du arbetar med periodbokslut förbereder du samtidigt också för årsbokslutet och är på så sätt bättre förberedd inför det.

Satsa mer på rådgivning

Många av er som arbetar på redovisningsbyråer har som målsättning att öka andelen rådgivning i ert erbjudande för att på så sätt öka värdet till era kunder. I en mer rådgivande roll blir ni mer oumbärliga för kunden och håller er samtidigt relevanta även i en framtid där enklare arbetsuppgifter automatiseras bort.

Det mest effektiva sättet att uppnå detta är att arbeta med moderna, digitala lösningar som frigör tid från de mer enkla, administrativa arbetsuppgifterna. Den tiden kan sedan istället användas till rådgivning och göra byråerna mer framtidssäkrade.

Kristina Dahlberg, produktägare Bokslut
Back To Top