Man working on Ipad in Car
Skatt & Ekonomiapril 19, 2022

Ny skattereduktion för resor ska minska fel, orättvisa och klimatpåverkan

Idag la regeringen fram sin nya proposition för skattereducerade resor. I stället för det nuvarande reseavdraget föreslås i stället en skattereduktion som syftar till att minska fel, orättvisa och klimatpåverkan.
Idag landade regeringens nya proposition kring det omdebatterade reseavdraget. En förändring har diskuterats länge och haft brett politiskt stöd – frågan har bara varit hur det nya systemet ska utformas. Efter remissrundor ligger nu ett färdigt förslag på bordet för omröstning i höst.

Förslaget innehåller en hel del förändringar mot dagens upplägg. I stället för räkna på sparad restid kommer den som har 1,5 mil mellan sin bostad och arbetsplats – eller tre mil för de som bor i vissa storstadsregioner – ha rätt till en skattereduktion för sin resa. Det spelar ingen roll om man samåkt, kört bil, åkt buss eller cyklat till jobbet, utan det är enbart avståndet mellan bostad och arbetsplats som avgör. Reduktionen föreslås gälla mellan tröskeln på tre respektive 1,5 mil och upp till 8 mil, och ge 5 kronor per mil i ersättning. 

Enklare, rättvisare och miljövänligare  

Regeringen anger ett antal skäl till varför de vill förändra reseavdraget. Dels så är det det enskilt största felet i deklarationen, där Skatteverket idag lägger stora resurser på kontroll. Med ett system med mindre felmarginaler skulle man kunna lägga både tid och pengar på annat.

Man vill också uppmana människor att gå över till mer klimatvänliga resealternativ. Tanken är att de som tjänar mest på förändringen är de som väljer ett billigare resealternativ, som exempelvis cykling eller samåkning - eftersom alla i bilen kan få en skattereduktion. Man vill i och med detta också uppmana bilförarna att välja ett mer klimatneutralt färdmedel.

Man anger också en rättviseaspekt som skäl till reduktionen. Egen inkomst och marginalskatt spelar längre ingen roll, utan det är det rena avståndet över tröskeln på tre respektive 1,5 mil som avgör storleken på ersättningen. Finansdepartementet räknar med att runt 1 160 000 personer kommer att kunna få skattereduktionen 2023, vilket är 260 000 fler än med dagens system. Förslaget går upp i riksdagen i höst och föreslås börja gälla från 1 januari 2023. Första gången skattereduktionen tillämpas blir alltså i deklarationen 2024. 

Jan-Erik Persson
Skattejurist
Jan-Erik bevakar skatteavgöranden från kammarrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen, Skatterättsnämnden och EU-domstolen samt Skatteverkets tyckande i olika frågor.  
Back To Top