Financial stock exchange market display screen board on the street
Skatt & Ekonomiseptember 24, 2019

Nedskrivning av aktier i dotterbolag

Efter:Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert

Om ett moderbolag har skrivit ner aktier i dotterbolag ska aktier och andelar justeras i koncernredovisningen så att eliminering sker från det justerade nedskrivna aktieinnehavet i moderbolaget.

Under förutsättning att det inte finns ansamlade förluster i dotterbolaget kan eliminering ske från ”toppen” som vanligt. Nedskrivningen ska också återföras i koncernens resultaträkning eftersom aktier och andelar inte är en koncernmässig tillgång. Det är värt att notera att nedskrivningen inte är skattemässigt avdragsgill.

Gör så här i koncernprogrammet:

  1. Öppna beräkningsbilagan Andelsinnehav som ligger i moderbolagets mapp bland beräkningsbilagorna.
  2. Klicka på fördjupningsknappen för dotterbolaget vars värde skrivits ner.
  3. Ange det nedskrivna beloppet under nedskrivningar. Nedskrivningen kommer att återföras på raden Resultat från andelar i koncernföretag i resultattablån.
  4. Det nya anskaffningsvärdet för aktierna kommer att elimineras från ”toppen” i balansräkningen

screenshot Koncern bilaga Andelsinnehav

screenshot Koncern andelar dotterbolag

screenshot Koncern andelar i koncernforetag

Vill du lära dig mer?

Gå en kurs där grundläggande teori inom koncernredovisning blandas med hur du får hjälp av vårt program. Läs mer och anmäl dig här>>

Thomas Jacobsson, koncernredovisningsexpert
Back To Top