Woman-using-laptop.jpg
Skatt & Ekonomidecember 17, 2023

Med framtidens revision i fokus

Wolters Kluwer nyrekryterar för att stärka upp inom revision och ta utvecklingen av revisionsverktyg framåt.

Parallellt med att Wolters Kluwers nuvarande program Revision fortsatt uppdateras med de regler och rekommendationer som krävs för branschen, så läggs även stort fokus på framtida revisionsverktyg.  

– Wolters Kluwer har lång erfarenhet inom revisionsområdet och det är viktigt för oss att våra kunder är trygga med våra produkter. Vår nuvarande produkt Revision ska uppfylla alla krav och standarder, och är kärnan i vår verksamhet, säger Eivor Bonder, Produktspecialist Revision. 

Framtidens revisionsprogram är webbaserade och automatiserade i större utsträckning än idag. Nyligen rekryterades revisionsspecialisten Emma Lindeberg till Wolters Kluwer, för att förstärka inom revisionsområdet.

– En av de främsta fördelarna med det kommande verktyget är att det är en del av Capego-familjen, där samtliga program och tjänster samlas i samma portal vilket ökar tillgängligheten och effektiviteten för kunden, säger Emma Lindeberg, Produktspecialist Revision.  

Sömlösa arbetsflöden i en digital miljö är vad Wolters Kluwer ser efterfrågas av kunderna. Hjälpande funktioner för att effektivisera revisionsprocessen i det dagliga arbetet är en viktig del.  

– Vi ser absolut en ökad efterfrågan efter digitaliserade verktyg. Till skillnad från det nuvarande programmet som är en nedladdningsbar programvara, kommer det framtida dokumentationsverktyget inom revision att vara webbaserat, fortsätter Emma Lindeberg.

På sikt kommer det nya webbaserade revisionsverktyget ersätta det befintliga revisionsprogrammet, men kunderna kommer inte påverkas i nuläget, utan kan fortsätta använda Revision som vanligt.  

Back To Top