Financial advisors and customers meeting at law firm.
Juridikmars 15, 2022

Så enkelt kan jurister och advokater låta digitalisering skapa en effektivare arbetsmiljö

Administration är en tung börda för många advokater och jurister och som stjäl mycket tid från mer stimulerande och intäktsgenererande arbetsuppgifter.

Den molnbaserade tjänsten Kleos tar över en stor del av den bördan.

– Kleos blir snabbt navet i en advokat- eller juristbyrås verksamhet, säger Marcus Lindahl, Sverigechef för Wolters Kluwer Legal Software som utvecklat tjänsten.

Den pågående Covid-pandemin har snabbat på digitaliseringen av samhället med ett ökat behov av digitala lösningar, bland både kunder och leverantörer. Den aktör som inte hänger med i utvecklingen riskerar att utkonkurreras av andra som digitaliseras snabbare.

Programvaruföretaget Wolters Kluwer presenterade förra året en branschundersökning där närmare 100 svenska advokat- och juristbyråer tillfrågades om bland annat sin arbetssituation. På en fråga om hur arbetet kan effektiviseras svarade 32% ”Effektivare tidsregistrering” och 27% ansåg att ”Mejl och dokumenthantering” kunde förbättras, medan 24% tyckte att faktureringen kunde bli bättre.

Det molnbaserade ärendehanteringsverktyget Kleos erbjuder användarna en heltäckande och unik digital uppsättning funktioner som hanterar och integrerar just dessa administrativa sysslor, och skapar bättre överblick av ärenden och åtkomst till dokument.

– Frågar man jurister vad de vill göra mindre av så säger de alltid det administrativa. Jurister är i en konsultbransch och lever på att debitera tid. Det är något som man löpande gör och nu får hjälp med att göra, säger Marcus Lindahl.

Kleos skapar nya insikter

Tjänsten kan dessutom användas för olika typer av analyser av tidsåtgång, effektivitet och lönsamhet.

En användarlicens kostar från 495 kronor i månaden.

Per Ahmed är Key Account Manager på Wolters Kluwer.

– Integrerar man Kleos i verksamheten så betalar det sig självt väldigt snabbt. Kan Kleos göra en halvtimmes tidsvinst i månaden så är det lönsamt redan där, säger han.

Om Kleos

Kleos är ett molnbaserat advokatsystem som underlättar och effektiviserar juridisk ärendehantering för både större och mindre verksamheter. Kleos har tagits fram av Wolters Kluwer, den ledande leverantören av juridiska verktyg i Europa. Kleos är nu tillgänglig för Mac och Windows i en webbbaserad version.

Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Wolters Kluwer.

Checklista för ärendehantering
Vi har skapat denna checklista för att hjälpa jurister och assistenter identifiera förbättringsområden inom akthantering, service, tidshantering och säkerhet så att fördelarna med teknologi blir tydliga och produktiviteten och prestationerna kan förbättras. Läs mer om hur du kan hantera flera ärenden med stor informationsvolym samtidigt.
SOLUTIONS
Led förändringen med Kleos
Ett komplett system för juridisk ärendehantering
Är du redo att effektivisera din verksamhet? Upptäck varför över 25 000 jurister använder Kleos – ärendehanteringssystem nr. 1 i Europa.
Back To Top