Skyscrapers in a finance district,
Skatt & Ekonomiapril 05, 2021

Koncernredovisning utan koncernårsredovisning

Nu finns det möjlighet att upprätta koncernredovisning utan att även göra koncernårsredovisning i Capego Bokslut. Något som varit en efterfrågad funktionalitet.

När blir detta aktuellt?

I de fall moderbolaget inte upprättar koncernårsredovisning då det finns ett moderbolag på högre nivå som upprättar den formella koncernårsredovisningen, kan det ändå finnas anledningar att konsolidera underkoncernen. I och med att företag expanderar och förvärvar andra bolag blir det allt vanligare med underkoncerner.

Varför är detta viktigt?

Det är av värde att kunna göra koncernredovisning i underkoncerner för att kunna visa externa finansiärer som t ex banker, eller för att visa styrkan i gruppen av bolag jämfört med de enskilda bolagen. Den allra viktigaste anledningen är dock att själv kunna ha en bra uppföljning av verksamheten om den är utspridd i olika bolag med många kopplingar.

Vad behövs för att komma igång?

I Capego Bokslut sköter du detta i Inställningar för bolaget vilket innebär att du anger att det är ett moderbolag, men däremot stänger av switchen för koncernredovisning. Du anger också i mallar att det är Mall för aktiebolag K3 som är det som skall användas. Capego Bokslut innehåller stöd för många olika typer av företagsformer.

Back To Top