Infoga bilder i årsredovisningen i Capego
Skatt & Ekonomidecember 09, 2019

Infoga bilder i årsredovisningen i Capego

För att göra årsredovisningen tydligare och mer lättförståelig för din kund och dess intressenter kan du infoga bilder. Det kan till exempel vara inspirationsbilder eller mer konkreta tabeller som illustrerar företagets resultat som du t ex sparar ner från Excel och infogar i årsredovisningen i Capego Bokslut.

screenshot Forvaltningsberattelse

Bildfilen ska vara i formatet *.jpg eller *.bmp. Bilden infogar du på uppgiftssidan till t ex förvaltningsberättelsen, noterna eller försättsbladet där det finns en knapp för Infoga bild.

screenshot infoga bild knapp

Här får du fler tips för en snyggare årsredovisning i Capego >> 

Back To Top