full-width-hero_tax-talks-podcast_3840x960.jpg
Skatt & Ekonomidecember 10, 2023

#4: Du blir vad du mäter - Hur skapar man ett hållbart arbetsliv?

Move On Ekonomipodd pratar hållbart arbetsliv och allt vad det innebär med Antti Niemi, VD på Revideco. Hur skapar man en hållbar arbetsmiljö med lyckliga medarbetare, och hur mäts det egentligen?

Dagens gäst lyfter fram medarbetarens välbefinnande som en stark framgångsfaktor och förespråkar ett annat typ av fokus än det traditionella inom redovisnings- och revisionsbranschen. Antti Niemi menar att det är viktigt med ett ledarskap där välmående är en central del i arbetet.

I avsnittet diskuterar vi mätbara och långsiktiga KPI:er på hållbarhet, kompetensutveckling och utbildning för att behålla medarbetare och öka trivseln. Och hur fungerar det egentligen att hantera stress i en bransch där man säljer timmar? Vi går också igenom digitaliseringens roll och hur teknik och programvaror som effektiviserar arbetet kan ge mer balans i vardagen för redovisningskonsulter.

Dagens gäst: Antti Niemi, VD på Revideco

  • Antti berättar om ledarskap med hållbarhet i centrum och hur en bra arbetsgivare hanterar stress hos medarbetare.
  • Han pratar också om hur man sprider ut arbetsbelastning över året och prioriterar under högsäsong.
  • Dessutom går han igenom konkreta lösningar i vardagen för ett mer hållbart arbetsliv. 
Lyssna på avsnittet


Tidsstämplar

[2:44] Antti berättar om erfarenheten av stress, att komma nära att gå in i väggen, och hur man ska låta saker ta tid.  

[5:00] Företagskultur påverkar hur vi mår, men vem är ansvarig för arbetsmiljön och företagskultur och hur formar man ledarskap för att hantera stress och prioritera arbetsmiljö.    

[6:55] Att mäta hållbara KPI:er och långsiktig arbetsbelastning.  

[9:42] Vad det är som stressar människor, och hur man hjälper grupper för att må bättre på lång sikt.  

[11:05] Långsiktig plan för vilka redovisningsuppdrag man jobbar med och vilken arbetsbörda revisorer har framför sig.

[14:20] Tre snabba med Antti Niemi.

[17:18] Hur fungerar stresshantering när man säljer konsulttjänster på timmar och har tidkort?  

[19:31] Att fokusera på personlig och professionell utveckling istället för debitering. 

[20:48] Tekniken utvecklas, gör saker lättare och skapar ett mer hållbart arbetsliv. Effektivisera arbetet med sömlösa verktyg istället för att göra saker flera gånger.
Läs mer här. 

[23:35] Att sprida ut arbetsbelastningen för redovisningskonsulter med bra månadsbokslut, minska timmar av bokslutsarbetet under högsäsong, och inom revision öppna upp revisioner mer än en gång.  

[25:08] Svar på tidigare gäst Alexandra Wallerius fråga: Deklarationssäsongen är en tuff säsong för redovisningskonsulter och revisorer och man kanske skjuter de svårare deklarationerna framför sig – hur undviker man att ha surdegarna kvar till sist?

[27:05] Mod att driva utvecklingen framåt och utnyttja de verktyg som finns inom digitalisering, automatisering och AI.  

[29:02] Tre konkreta tips på hur du kan skapa ett hållbart arbetsliv.

[30:00] Fråga till nästa avsnitts gäst Erika Sjödin på temat tech och AI. 

Back To Top