Five people in formalwear including active seniors to discuss a case near the bookshelf at law firm in Europe
Skatt & Ekonomiapril 05, 2021

Gör månadsavstämning i Capego Bokslut

Stäm av bokföringen månad för månad, så slipper du överraskningar i slutet av året. Det finns många fördelar med att stämma av bokföringen löpande över året. Här delar vi med oss av de viktigaste.

Månadsavstämning i Capego Bokslut

Att se till att bokföringen är avstämd varje månad är viktig ur flera aspekter. Många av våra kunder sköter sin bokföring själva men tar hjälp utifrån med bokslut, årsredovisning och deklaration. Andra företag låter en redovisningsbyrå även sköta bokföringen. Oavsett vilken kategori man tillhör finns det en fördel med att stämma av bokföringen varje månad istället för en gång om året, att kunna rätta eventuella fel löpande så att du slipper obehagliga och kostsamma överraskningar i slutet av räkenskapsåret. Som en positiv effekt av månadsvisa avstämningar kan du ta välgrundade beslut kring investeringar, löneuttag eller finansiering.

Rutiner är A och O

En fördel med månadsavstämningar är att du dokumenterar vad du har gjort och vilka tankar du haft när du gjorde avvägningarna, så att du i efterhand kan följa vad du har gjort. Med en tydlig struktur och rutiner som dokumenterar vad och när du stämmer av så kommer det ge dig en tydlighet. Därmed kommer du ha mycket gratis vid slutet av året om du har dokumenterat längs vägen.

Något att jämföra mot

Många använder sin budget som en engångsföreteelse, men genom att följa verkligt resultat mot budget skapas en snitslad bana på väg mot resultatet. Du hinner även vidta åtgärder om någonting oförutsett skulle hända.

Vad ska du stämma av?

Kontrollera konton i bokföringen mot verkliga underlag. Till exempel bankkontot mot saldot på banken, inventariekontot mot lagerlistor eller listan på obetalda kundfordringar så att den verkligen stämmer med de poster som är obetalda. Detta kan du få hjälp med i Capego Bokslut. Sedan är det viktigt att du identifierar viktiga balanskonton för ditt företag och följer dem löpande. Ta hjälp av urvalsfrågorna och kör dem löpande för att få en enkel och effektiv avstämning.

Är det rimligt?

Gör en övergripande granskning av resultaträkningen och att dess intäkter och kostnader har hamnat på ”rätt” nivå. Detta ger en god bild för vidare analyser, om det är någonting som avviker. Finns det poster som ska periodiseras, exempelvis kvartalshyra, royalties, provisioner eller telefonkostnader? Mycket av detta finns det stöd för i Capego Bokslut.

Med Capego Bokslut skapar du effektiva avstämningar och kan snabbare avsluta året med ett korrekt, kvalitetssäkrat och väldokumenterat årsbokslut.

Back To Top