Legal tech-trender
Juridikseptember 20, 2022

Legal tech-trender – insikter från 751 jurister

Undersökningen om den framtidsförberedda advokaten: Ny och förbättrad legal tech-kapacitet driver ökad flexibilitet, förbättrade kundrelationer och högre prestanda för många organisationer i Europa och USA. 63 % av teknikledande advokatbyråer uppger att deras lönsamhet ökade under det senaste året – mer än någon annan kategori av företag.

Under det fjärde året som Wolters Kluwer/undersökningen, Den framtidsförberedda advokaten, pågått är det tydligt att tekniken år efter år fortsätter att göra en avgörande skillnad när det gäller att höja prestandan inom den juridiska sektorn, och efterfrågan fortsätter att växa.

Undersökning om legal tech

2022 års undersökning identifierade branschtrender över hela Europa och USA som visar att:

  • Teknikens ökande betydelse eskalerar för advokatbyråer och företagsjuridiska avdelningar;
  • Teknik är en avgörande faktor för juridikavdelningar vid företagsretention och urval; och
  • Den ökade användningen av tech är en av de viktigaste förväntade förändringar både för juridikavdelningar och advokatbyråer.

Det är obestridligt att teknik fungerar som en viktig drivkraft för att förbättra effektivitet, prestationer och produktivitet. Ändå kämpar organisationer för att lära sig hur de optimalt använder tekniken, vilket tyder på att det behövs satsningar på förändringshantering och utbildning om nya verktyg.

Den ökade användningen av och investeringarna i tekniska lösningar fortsatte under 2022 och förväntas vinna mer mark framöver. Företagsjuridiska avdelningar – när de nu står inför ökad arbetsbelastning och budgetbegränsningar – vänder sig till legal tech för att automatisera arbetet och förbättra produktiviteten. Advokatbyråer, som måste möta förändrade kundförväntningar, krav på högre produktivitet och växande konkurrens, vänder sig också till tekniken för hjälp.

Tech-ledare fortsätter att utvecklas

Datan visar tydligt att: Tech-ledare (organisationer som mest effektivt utnyttjar teknik) fortsätter att utvecklas och må bra. År efter år överträffar de andra organisationer på flera viktiga punkter och därmed visar varför det är viktigt att investera i och tillämpa rätt teknik. 63 % av tech-ledande advokatbyråer uppger att deras lönsamhet ökade under det senaste året – mer än någon annan företagskategori.

År 2022 identifierade 54 % av organisationer sig själva som ledare inom tech, 44 % som i ett övergångsstadium. Antal organisationer som identifierar sig som tech-ledare ökade från tidigare år (40 % 2021 och 39 % 2020). Tech-ledare har visat sig ha en överlägsen flexibilitet och smidighet och presterar bättre under en pandemi och i ett snabbt föränderligt juridiskt klimat.

Legal tech och kompetens

Advokater vill arbeta inom tekniskt kompetenta juridiska organisationer. 87 % av företagsadvokater och 83 % av advokater på advokatbyråer uppger att det är extremt eller mycket viktigt för dem att arbeta för en organisation som fullt ut utnyttjar modern teknologi. Kompetenta jurister har mycket höga förväntningar på tillgång till de senaste verktygen och teknik som gör det möjligt att arbeta smidigt, flexibelt och på distans.

2022 Wolters Kluwer Den framtidsförberedda advokaten: Undersökning om de viktigaste förändringarna ger insikter från 751 jurister över hela Europa och USA. Ladda ner nu och läs mer om LegalTech >>

2022 UNDERSÖKNINGSRAPPORT
Wolters Kluwer Den framtidsförberedda advokaten: Att leda i förändring
Back To Top