Kompetensflykt i juridikbranschen
Juridikseptember 20, 2022

Kompetensflykt i juridikbranschen – ”Den stora uppsägningen”, redo att lämna

De flesta juridiska företag lever inte särskilt väl upp till sin personals förväntningar. Den senaste undersökningen om Den framtidsförberedda advokaten visar att 70 % av företagsadvokater och 58 % av advokater på advokatbyråer säger att de med stor sannolikhet kommer att lämna sin nuvarande position nästa år.

Både juridikavdelningar och advokatbyråer möter växande utmaningar när det gäller att rekrytera färsk kompetens. Dessutom förändrade pandemin hur och var jurister arbetar. Nya krav har dykt upp och majoriteten av juristerna förväntar sig en tech-kunnig organisation som stödjer deras föredragna arbetssätt, oavsett om de distansarbetar på halvtids eller heltid – 69 % av företagsjurister och 72 % av advokater på advokatbyråer förväntar sig i framtiden att arbeta på distans antingen på hel- eller halvtid.

Jurister redo att lämna branschen

Wolters Kluwer-undersökningen visar att samtidigt som den ”stora uppsägningen” fortsätter rulla på lyckas de flesta organisationer inte särskilt väl med att möta kraven från deras anställda, och spår därmed större rekryterings- och retentionsutmaningar framöver.

Den "stora uppsägningen" har fått genomslag över hela världen, och eftersom uppsägningar fortsätter att slå rekordnivåer under 2022, står advokatkåren nu inför exempellösa utmaningar när det gäller att behålla och rekrytera personal. Även om vissa anser att den stora uppsägningen mer passande bör kallas den "stora förflyttningen" – eftersom advokater stannar kvar i branschen men byter arbetsgivare – är den kostsamma inverkan på organisationer stor. Undersökningen visar att 70 % av företagsadvokater och 58 % av advokater på advokatbyråer svarar att de med stor sannolikhet kommer att lämna sin nuvarande position nästa år.

Attrahera kompetens med legal tech

Den ökande inverkan av legal tech är en trend som har växt allt snabbare de senaste åren, både för juridikavdelningar och advokatbyråer, och inom ett brett spektrum av områden. I dag, mer än någonsin, täcker det dessutom företagsretention och -urval, den dagliga driften och, sett som en produktivitetslösning, så attraherar det ny kompetens och är prestationsdrivande.

Med fokus på teknik, uppger 87 % av företagsadvokater och 83 % av advokater på advokatbyråer att det är extremt eller mycket viktigt att arbeta för en organisation som fullt ut utnyttjar modern teknologi. Men bara 36 % av advokater anser att deras juridikavdelning är mycket väl förberedd att rekrytera/behålla teknikpersonal, och av advokater på advokatbyråer uppger bara 33 % att deras byrå är mycket väl förförberedd.

Även när det gäller personal visade undersökningen en betydande ökning av organisationer som granskar vilka som utför arbetet och hur det utförs. Medan juridikavdelningar uppger att de lägger ut alltfler uppdrag, utnyttjar både juridikavdelningar och advokatbyråer i allt högre grad olika typer av avtal – från kontraktsanställda till alternativa juridiska tjänsteleverantörer (ALSP) till icke-juridisk personal och ett antal självbetjäningsalternativ för klienter.

Hela undersökningen, som också innehåller särskilda avsnitt om krisens inverkan, hur väl teknikledarna presterar och insikter från juridiska branschaktörer kan laddas ner på 2022 Wolters Kluwer Den framtidsförberedda advokaten: Att leda i förändring >>

2022 UNDERSÖKNINGSRAPPORT
Wolters Kluwer Den framtidsförberedda advokaten: Att leda i förändring
Back To Top