Future Ready Lawyer 2022
Juridikseptember 20, 2022

Undersökning om juridiska trender – de 5 viktigaste trenderna som förväntas påverka de flesta juridiska organisationer

Utmaningar inkluderar komplexa efterlevnadskrav, högre prestationsförväntningar, växande kompetensflykt och den ökande efterfrågan i framväxande områden som miljöhänsyn, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

Advokater arbetar redan under hög press, och undersökningen om den framtidsförberedda advokaten visade att kraven ökar i takt med att trender som påverkar yrket fortsätter att accelerera. Vilka är de viktigaste juridiska trenderna som advokater står inför?

Trender i juridikbranschen 2022

Enligt undersökningen är de fem viktigaste trenderna som förväntas påverka de flesta juridiska organisationer:

  • Ökad betydelse av legal tech;
  • Hantering av ökade volymer och mer komplex information;
  • Uppfylla förändrade kund-/ledarskapsförväntningar;
  • Betoning på förbättrad effektivitet/produktivitet; och
  • Ökning av alternativa juridiska tjänsteleverantörer.

Den ökande betydelsen av legal tech har varit en ledande och växande trend under de senaste åren, med 79 % av advokater som uppger det som en topptrend idag, upp från 77 % 2021. Men bara 35 % av de tillfrågade är mycket väl förberedda att möta denna prioritering.

Trenden som ökat mest från 2021 till 2022 är insourcing inom företagsjuridiska avdelningar med 76 %, en ökning med 7 poäng. Ändå anser bara 32 % av advokater att deras organisation är mycket väl förberedd att möta denna trend, trots detta ökade genomslag.

Även om advokater fortsätter att rapportera stegvisa förbättringar i sina förberedelser att möta var och en av de trender som identifierats i undersökningen – vanligtvis mellan 2–3 poäng sedan 2021 – uppger bara 36 % eller färre att deras organisation är mycket väl förberedd att möta varje specifik trend som påverkar dem.

Juridikbranschen: Kompetensutmaningar

Både juridikavdelningar och advokatbyråer upplever växande press på kompetensområdet. Nya krav har dykt upp och majoriteten av juristerna förväntar sig en tech-kunnig organisation som stödjer deras föredragna arbetssätt, oavsett om de distansarbetar på halvtids eller heltid.

Undersökningen visar att samtidigt som den ”stora uppsägningen” fortsätter rulla på lyckas de flesta organisationer inte särskilt väl med att möta kraven från deras anställda. Det bekräftas av att 70 % av företagsadvokater och 58 % av advokater på advokatbyråer svarar att de med stor sannolikhet kommer att lämna sin nuvarande position nästa år.

Undersökningen visade dessutom på en betydande ökning av organisationer som granskar vilka som utför arbetet och hur det utförs. Juridikavdelningar och advokatbyråer uppger att de lägger ut alltfler uppdrag – från kontraktsanställda och tredjepartslösningar till alternativa juridiska tjänsteleverantörer (ALSP) till icke-juridisk personal.

För att läsa hela rapporten om juridiska trender, ladda ner Wolters Kluwer 2022 undersökning om Den framtidsförberedda advokaten >>

2022 UNDERSÖKNINGSRAPPORT
Wolters Kluwer Den framtidsförberedda advokaten: Att leda i förändring
Back To Top