Alexandra Edström Aspia
Skatt & Ekonomiapril 17, 2019

Digitalisering i fokus på Aspia

Företaget Aspia börjar nu forma sig vad gäller rutiner och arbetssätt. Bolaget startade 1 juli 2018 när PwC sålde sin redovisningsverksamhet. 

Finsit central i Aspias kundportal

Aspia fokuserar på att erbjuda sina kunder marknadens bästa systemstöd med digitalisering i fokus. Nyligen har portalen MyBusiness relanserats där finsit är en viktig del. ”Med finsits visuella gränssnitt kan kunden snabbt se hur företaget går och mår” förklarar Alexandra Edström som är System- och tjänsteansvarig för tjänsten Bokslut på Aspia. 

Kundmötet flyttat från inleverans till utleverans

Alexandra jobbar nära redovisningskonsulterna i deras vardag. På Aspia har arbetet med standardisering av processer pågått sedan 2012 och Alexandra har varit med på resan sedan 2017.  Hon berättar vidare att via MyBusiness förändras fokus i kundkontakten från inleverans till utleverans. Förr träffade redovisningskonsulten ofta kunden när kunden kom med pärmar (eller skokartonger!). Då fanns ju dock ingen data att titta på för att analysera kundens affär utan det blev mer ett socialt möte. När inlämning nu sker digitalt, kan redovisningskonsulterna istället ta det personliga mötet med kunden vid utleverans-tillfället. ”Det fungerar väldigt bra att använda finsit i mötet med kunden” förklarar Alexandra. Det blir enkelt för kunden att förstå och det går att drilla sig ner i siffrorna på ett pedagogiskt sätt.

Skräddarsydda rapporter ger merförsäljning

Många kunder har specialbehov där de behöver vrida och vända på siffror för att rapportera vidare eller analysera sin verksamhet på andra sätt. I finsit är det möjligt för redovisningskonsulten att göra en skräddarsydd rapport som sparas som en mall. Nästa period går det på nolltid att få ut rapporten. Denna typ av anpassade rapporter är en bra källa till merförsäljning, speciellt om de avtalas enligt fast pris.

Om framtiden för redovisningskonsulten

”Slutdestinationen är att vi ska bli mer rådgivande” menar Alexandra. Därför behöver vi frigöra tid i alla steg och jobba effektivt. Finsit bidrar till ökad effektivitet genom att det är enkelt för redovisningskonsulten att skapa snygga rapporter till kund. 

Vill du också veta mer om hur finsit kan öka effektiviteten på din byrå? Läs mer här>> 

Fakta om Alexandra Edström och Aspia

Aspia är ett helt nytt bolag med 1450 anställda fördelat på 71 kontor från Ystad till Kiruna. Aspia jobbar med redovisning, lön och rådgivning och andra tjänster kunderna behöver för att lyckas med sitt företagande.
Alexandra Edström är System- och tjänsteansvarig på Aspia.

Back To Top