Paris City View Towards La Defense Financial District.
Skatt & Ekonomijanuari 29, 2020

Bättre överblick med hjälp av saldobalans i Bokslut

Saldobalansen är en sammanställning av totalsumman av ett kontos debet- respektive kreditsida. I saldobalansen i Bokslut finns det en rad finesser som ger dig bra överblick och effektiviserar ditt arbete. 

Visa huvudboken

I saldobalansen kan du välja att visa huvudboken. På så sätt kan du granska huvudboken för alla konton i en och samma vy. Markera ett konto och du ser huvudboken i mitten. Markerar du en verifikation ser du transaktionen längst ner. För bättre överblick kan du klicka på knappen Granska. Notera att det även går att sortera på rubrikerna i huvudboken.

saldobalans

Granska tidigare år

I saldobalansen kan du även granska huvudboken för tidigare år. Välj äldre år i rullgardinsvalet högst upp till höger.

saldobalans bokslut

Konto/månadsmatris

Du kan även få en bra överblick av ett konto i Konto/månadsmatrisen i saldobalansen. Över året och/eller en specifik månad. Du ser enkelt om t ex. alla hyror är betalda under året.

konto-månad

Back To Top