Årsredovisning
Skatt & Ekonominovember 15, 2022

Årsredovisning, årsbokslut eller förenklat årsbokslut?

Alla företag ska varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet kan vara antingen i form av en årsredovisning, ett årsbokslut eller ett förenklat årsbokslut. Reglerna skiljer sig åt mellan olika företagsformer, men även storleken på verksamheten har betydelse.

Olika sätt att avsluta ett räkenskapsår – vi reder ut begreppen!

Årsredovisning

En årsredovisning är en offentlig sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Om årsredovisningen gäller ett större företag ska även en kassaflödesanalys ingå. 

Årsredovisning upprättas enligt reglerna i K2, Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10), eller K3, Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1).

Årsbokslut

Ett årsbokslut är en sammanställning av räkenskapsåret bestående av en resultaträkning, en balansräkning samt vissa tilläggsupplysningar. Årsbokslutsdokumentet är mindre omfattande än årsredovisningsdokumentet och behöver inte offentliggöras. 

Årsbokslut upprättas enligt K-regelverket Årsbokslut (BFNAR 2017:3).

Förenklat årsbokslut

Ett förenklat årsbokslut består av en resultaträkning och en balansräkning. Det förenklade årsbokslutet upprättas enligt Bokföringsnämndens K1-regelverk. Regelverken omfattar mindre enskilda näringsidkare samt mindre ideella föreningar och registrerade trossamfund. På Skatteverkets webbplats återfinns också vägledning och hjälpblanketter för att upprätta ett förenklat årsbokslut.

Vill du lära dig mer?

För dig som vill ha stöd att upprätta årsredovisning eller årsbokslut på ett smidigt sätt rekommenderar vi att testa Capego Bokslut. Självklart kan du lämna in bokslutet helt digitalt.

Läs mer och ladda ner gratis demo av Capego Bokslut

Camilla Einarsson1
Produktspecialist Capego Finsit
Produktspecialist på Wolters Kluwer sedan 2018 och produktägare för rapporteringsverktyget Capego Finsit.
Back To Top