hands tapping on laptop and calcylator
Skatt & Ekonomidecember 10, 2020

Bra att tänka på inför årets resultat

Efter:Maria Johansson, produktspecialist

Här tipsar vi om vad som är bra att tänka på inför årsskiftet och redovisningen av årets resultat för aktiebolag och enskild firma.

Aktiebolag

Innan årets slut är det bra att se över hur resultatet kommer att bli och göra ett preliminärt bokslut, och om det behövs även en preliminär inkomstdeklaration för att justera den debiterade bolagsskatten om det är stor skillnad mellan debiterad skatt och beräknad skatt.

I det preliminära bokslutet är det bra att stämma av:

  • avskrivningar
  • lagervärdet
  • periodiseringar (förutbetalda intäkter och upplupna kostnader)
  • räntebetalningar och liknande
  • kundfordringar (skicka påminnelser om det inte har gjorts på förfallna fakturor)
  • leverantörsskulder (gå igenom gamla skulder och kontrollera varför dom ligger kvar som obetalda)

Kontrollera även att resultatet från föregående år är omfört enligt stämmobeslutet. Det ska göras i den löpande bokföringen den dagen stämman hålls och som underlag till verifikatet kan man använda en kopia av stämmoprotokollet.

Investeringar

Investeringar kan också vara bra att göra innan nyår om det är något som ändå ska köpas in. Tänk dock på att det kommer att införas en skattereduktion för investeringar under 2021. Det innebär att bolaget får en skattereduktion motsvarande 3,9 procent av investeringen vilket gör att det kan vara förmånligare att vänta med investeringen till 2021. Du kan läsa mer om detta på Regeringskansliets hemsida (se länk nedan). Exakta detaljer är inte beslutade ännu.

Länk till Regeringskansliets hemsida >>

Skattereduktionen för investeringar gäller för fysiska och juridiska personer som redovisar näringsverksamhet.

Enskild firma

För enskild firma gäller detsamma som för aktiebolag förutom hanteringen av resultatet från föregående år.

I en enskild firma beskattas du inte för dina uttag utan för resultatet som företaget ger. Det gör det svårt att veta vid årets början hur hög ”lön” man kommer att få och därmed även hur mycket som man ska betala i f-skatt. Det är därför extra viktigt att kontrollera hur företaget går med ett delårsbokslut på hösten och stämma av hur årets uttag/insättningar och betald f-skatt stämmer med det kommande resultatet.

I bokföringen bokförs alla insättningar och uttag under året samt årets resultat mot konto 2011-2019. I början av året nollställer man konto 2011-2019 mot konto 2010 Eget kapital (ackumulerat).

Nu i dessa Corona-tider är det kanske tyvärr många som får underskott och då är det bra att tänka på följande:

  • Kontrollera att din f-skatt ligger rätt och gör preliminärdeklaration om debiteringen är för hög så får du tillbaka inbetald skatt redan nu.
  • Hur redovisades resultatet för 2019? Det fanns möjlighet att göra avsättning till periodiseringsfond med 100% av resultatet för 2019. Om det visar sig bli förlust för 2020 så kan du i deklarationen för inkomståret 2020 återföra den avsättning som gjordes för inkomståret 2019. Du kan göra en omprövning av deklarationen för 2019 om du vill höja avsättningen för periodiseringsfond där. Tänk på att detta påverkar din PGI - pensionsgrundande inkomst och SGI - sjukpenninggrundande inkomst.

Din verksamhet är kanske en av de lyckliga som har påverkats positivt av Corona-pandemin och har ett högre resultat än du väntat dig. Då kan du tänka på följande:

  • Gör extra inbetalning till pensionsförsäkringar före nyår.
  • Har du ett resultat som uppgår till över 680 000 kronor före avsättning till egenavgifter kommer du att få statlig skatt på inkomsten. Är detta inte bara en engångsföreteelse så är det läge att fundera på att starta ett aktiebolag och flytta över verksamheten dit för att på så sätt kunna ta ut del av resultatet som utdelning och därmed få lägre beskattning. Kontakta gärna en redovisningskonsult eller revisor som kan hjälpa dig att ta rätt beslut. Det är en fördel att starta ett aktiebolag före nyår eftersom det är ägandet vid årets ingång som styr utdelningsreglerna för aktiebolag.
Maria Johansson, produktspecialist
Back To Top