InView Tax
Skatt & Ekonomijanuari 23, 2023

Är din byrå redo för processtöd?

Vi har alla varit nya. Kanske som nyanställd redovisningskonsult på en större byrå eller ny som egenföretagare och grundare till en revisionsbyrå. En byrå som växer blir väldigt snabbt beroende av att planera och ha tydliga processer på plats. Men ibland kan det vara svårt att veta när det är dags att ta nästa steg. Hur vet man om man är mogen för att skaffa ett processtöd? Vi checkar av några tydliga tecken.

Handläggare delar på uppgifter och ärenden

Av olika anledningar hanteras vissa ärenden av flera handläggare. Det kan bero på att någon fått mycket annat att göra eller kanske blivit sjuk. Oavsett anledning så behöver ibland en handläggare ta vid någon annans påbörjade ärende. Detta är vanligt både på stora och små byråer. När detta händer så kan en samarbetsplattform hjälpa handläggaren att enkelt sätta sig in i det nya ärendet och se vad som har gjort, vilket underlag som kommit in och vad som är kvar.

Ni vill göra gemensamma inlämningar

Många byråer väljer att dela upp olika arbetsuppgifter på olika personer. Rollfördelningen kan se ut som så att en person är ansvarig för all kvalitetsgranskning medan en annan person är ansvarig för att skicka in allt inför deklarationen till Skatteverket, exempelvis. Ett processstöd underlättar genom att göra olika ansvarsområden tydliga – och att personer som är ansvariga för att skicka in allt även vet hur det går med underlaget.

Enklare kvalitetsgranskning av kollegors arbete

I vissa projekt kommer flera medarbetare att vara involverade. Det kan exempelvis handla om krångligare eller större uppdrag såsom koncerner eller olika typer av skatteupplägg. Har ni uppdrag som kräver samarbete och längre arbetsprocesser? Då kan en digital samarbetsplattform underlätta ert jobb och dessutom kvalitetsgranska varandras arbete. På så sätt säkerställer ni en enklare arbetsprocess och regelefterlevnad på en och samma gång.

Bättre samordning och samarbete

En välfungerande byrå behöver väldigt snabbt planera och samordna sitt arbete. Med en samarbetsplattform med processtöd tydliggörs alla arbetsmoment och deadlines. På så sätt har alla full koll på vad som ska göras och när.

Skalbara processer för att kunna växa

Vare sig du jobbar på en mindre eller större byrå så är skalbara processer nödvändiga för att kunna växa. Genom att sätta tydliga processer för olika arbetsflöden så blir det enkelt att introducera nya medarbetare till er byrå och arbete. På så sätt riskerar du inte heller att kunskap förloras om en medarbetare väljer att gå vidare. Arbetssätt finns sparade i verktyget, och inte enbart i medarbetarnas huvuden.

Checkar din arbetsplats av flera av ovan nämnda tecken?

Då kan det vara dags att börja leta efter ett verktyg som stöttar i era processer med att lämna in bokslut, göra årsredovisningar eller revision. Läs mer om vår samarbetsplattform med inbyggt processtöd, Capego Teamwork Plus, som stöttar både större och mindre byråer i deras processer.

Back To Top