Kvinna på kontorsplats
Skatt & Ekonomiapril 13, 2018

Användbara tips i Bokslut

Här har vi samlat några användbara tips för dig som använder Bokslut från Wolters Kluwer.

1. Bifoga externa dokument

Samla alla dina bilagor och dokument i bokslutsfilen – även sådana som du gjort utanför programmet i till exempel Excel, Word eller PDF.

Så här gör du för att bifoga externa dokument:

  • Välj meny Bilagor/Bilageöversikt. Högerklicka med musen och välj Lägg till externt dokument.
  • Peka ut det dokument du vill bifoga. Klicka på knappen Öppna och sedan på knappen OK.
  • Den externa bilagan lägger sig som en Ej kopplad bilaga längst ner i översikten och du kan därifrån dra med den till den rad eller till det konto du vill ha den kopplad till.

Nu kan du öppna och titta på dokumentet direkt inifrån ditt bokslut och under menyn Arkiv/Skriv kan du välja att de externa dokumenten ska skrivas ut eller infogas i din PDF-fil om du väljer att lagra utskriften elektroniskt. 

2. Titta på föregående års bokslut parallellt med årets

Du vet väl att du kan ha två bokslutsår öppna parallellt, så att du enkelt kan titta på förra årets bokslut?

  • Välj meny Verktyg/Inställningar, fliken Tillval och kryssa i Aktivera nätverksfunktioner.
  • Stäng sedan hela programmet för att inställningen ska slå igenom.
  • När du öppnar programmet nästa gång behöver du ange en inloggningssignatur. Den kan vara vad som helst, t ex dina initialer.

Nu kan du öppna programmet flera gånger och för varje instans som du öppnar anger du bara en ny signatur. På detta sätt kan du öppna flera års eller olika företags bokslut och titta på dem parallellt med det du arbetar med för närvarande.

3. Huvudspecifikationer, vad är det?

Programmet skapar automatiskt en bilaga till varje rad i balansräkningen som har ett saldo, en så kallad Huvudspecifikation. På huvudspecifikationen visas en sammanställning över vilka konton som ingår i raden, vilka bilagor som har skapats till de olika kontona, vilka kontrollfrågor som finns till raderna samt egna anteckningar och interna noteringar.

Huvudspecifikationerna når du via menyn Bilagor, Visa huvudspecar/kontrollfrågor eller direkt inifrån bilageöversikten genom att dubbelklicka på ikonen med grön penna framför varje balansrad.

4. Nå våra supportsidor direkt från programmet

Slutligen vill vi tipsa om hur du enkelt kan få svar på dina frågor. Längst uppe i högra hörnet i programmet finns länken Support som tar dig direkt till våra supportsidor. På supportsidorna hittar du vanliga frågor och svar, manualer samt våra kontaktuppgifter.

Till bokslutssupporten>>

Back To Top