AGS-utbetalning från Fora
Skatt & Ekonomioktober 26, 2021

3 snabba frågor och svar du bör ha koll på om AGS-utbetalningen från FORA

Skatteexpert: Linda Hedenvi Skribent: Susanne Hägvall

Under perioden 18–25 oktober har vissa företag fått en utbetalning från FORA, där avtalsgruppsjukförsäkringen AGS ingår som en del i försäkringspaketet för kollektivanställda. 

På Wolters Kluwer har vi fått in flera frågor till vår Skatteinformation kopplat till denna utbetalning. För att underlätta i hanteringen och göra det lite enklare att göra rätt har vi sammanställt tre vanliga frågor med svar om vad du bör ha koll på.

1. Vilka företag berörs av detta?
 • De som har kollektivanställd personal försäkrade via FORA
  Eftersom Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS är tecknad för arbetare är ingen utbetalning aktuell för företag med enbart tjänstemän. 
 • De som år 2012 fick en utbetalning av konsolideringsmedel för perioden 2004–2008 
  Eftersom beslutet delvis grundas på de tidigare förändringarna i sjukförsäkringssystemet som gjordes 2008. Storleken på utbetalningen beror bland annat på hur mycket varje försäkringstagare tidigare har fått tillbaka. De som inte fått någon utbetalning för tidigare period får inte heller någon denna gång.
 • De som har brutet räkenskapsår 
  Eftersom utbetalningen behöver periodiseras, i synnerhet då det för vissa företag kan röra sig om stora belopp. Med kalenderår som räkenskapsår uppstår inte den redovisningsproblematiken, eftersom utbetalningsbeslutet i juni och utbetalningen i oktober hamnar inom samma räkenskapsår. 

Om någon av punkterna ovan stämmer in på ditt företag behöver du ta reda på hur pengarna ska bokföras för att det ska bli rätt och riktigt i årsbokslutet eller årsredovisningen.

2. Hur ska företag med brutet räkenskapsår redovisa utbetalningen av AGS?

För företag som har bokslut 30 juni eller senare, och som inte redan har upprättat årsbokslut/årsredovisning, är det viktigt att i redovisningen ta hänsyn till vilket K-regelverk som tillämpas i företaget.

Företag som tillämpar K2/K3-reglerna ska redovisa utbetalningen:

 • som en fordran i balansräkningen
 • som Övrig rörelseintäkt i resultaträkningen

Bokföringsnämndens webbsida kan du läsa mer om, när och hur dessa utbetalningar ska redovisas. 

3. Påverkar AGS-utbetalningen underlaget för beräkning av särskild löneskatt?

En annan vanlig fråga som har kommit in till oss på Wolters Kluwers Skatteinformation är om den särskilda löneskatten påverkas av AGS-utbetalningen. Det korta svaret är NEJ. 

Det är Svenskt Näringsliv och LO som tillsammans har kommit överens om att AFA Sjukförsäkring ska betala ut pengar för Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS. 

När AFA 2012 för första gången betalade ut medel till följd av god kapitalförvaltning fastslog Kammarrätten i Göteborg att beloppet som utbetalades inte hade någon direkt koppling till inbetalda premier. Orsaken till utbetalningarna var inte att premierna hade beräknats felaktigt, utan att AFA fått bättre ekonomi på grund av nya förutsättningar. Om det istället hade varit en premie som sänkts retroaktivt och återbetalats, skulle underlaget för den särskilda löneskatten ha minskats. 

Det innebär att återbetalningen från AFA ska ses som återbäring av överskott, och inte som återbetalning av premier. Utbetalningarna ska därför inte påverka beräkningen av underlag för särskild löneskatt.

Här kan du som är prenumerant läsa mer om domen Utbetalning från AFA är snarare återbäring än återbetalning.

Läs mer om Skatteinformation
Back To Top