jobba mer effektivt med bokslutet
Skatt & Ekonomiapril 05, 2021

4 tips för att jobba mer effektivt med bokslutet

Ta del av tipsen som gör dig snabbare och minimerar risken för dubbelarbete.

1. Undvik att jobba med fel indata

Ibland kan det vara svårt att veta var den senaste SIE filen sparades och det är lätt hänt att importera fel SIE-fil till bokslutsprogrammet. Om du arbetar i Capego Bokslut kopplat till Fortnox behöver du inte fundera över SIE-import eftersom överföringen görs automatiskt i programmen och du är säker på att du fått in rätt indata.

2. Se till att ingen ändring sker i grundbokföringen efter bokslutsarbetet är påbörjat

Om det är olika personer som hanterar grundbokföring och bokslut så är det lätt hänt att någon fortsätter att bokföra efter att SIE-fil med data skickats över till bokslutsprogrammet. Om du kör Capego Bokslut i kombination med Fortnox bokföringsprogram får du dock alltid en flaggning så fort IB eller UB ändrats i bokföringen, vilket gör att du alltid jobbar med rätt siffror. Eftersom både Capego och Fortnox är molnbaserade program spelar det ingen roll om ni sitter på olika håll och arbetar, flaggningen fungerar fortsatt.

3. Säkerställ att allt är rätt bokfört i grundbokföringen

När du jobbar i bokslutsprogrammet med siffrorna kan det vara jobbigt att leta i pärmar för att kontrollera om det är något verifikat du vill titta närmare på. Med Capego och Fortnox så kan du enkelt drilla dig ner i Fortnox när du jobbar i Capego vilket gör att det blir supersnabbt att kolla upp saker du undrar. Det gör att hela bokslutsarbetet går snabbare och att det blir högre kvalitet.

4. Importera tillbaka bokslutsverifikat från bokslutsprogrammet till grundbokföringen

Efter att bokslutet är klart så är det viktigt att se till att de verifikat som eventuellt gjorts i bokslutsprogrammet importeras tillbaka till bokföringsprogrammet, för annars riskerar du börja med fel IB och UB nästa år. I kopplingen mellan Capego och Fortnox sker detta automatiskt.

Nytt grepp om skatt & ekonomi

Capego Bokslut

Vill du testa ett smartare sätt att göra bokslut?
Back To Top